För drygt en timma sedan höll Stefan Löfven sin presskonferens på Hotell Wisby i Almedalen och presenterade en ny reform för att öka resultaten i svensk skola. Löfven pratade om att Socialdemokraterna förlitade sig till forskningen som förts på utbildningsområdet som enligt honom visat på att tidigt stöd redan i förskolan höjer kunskapsresultaten i grundskolan

-Små barn små problem, stora barn stora problem, säger Stefan Löfven

Socialdemokraternas partiledare la stor vikt på att de stora barngrupperna i förskolan ökat markant sedan 2006 och att det skapar en otrygghet och anonymitet bland barnen som leder till oro och ilska.

Löfven uttryckte också sitt missnöje med Alliansregeringens skolpolitik sedan de tog över makten 2006.

– Vi menar att Alliansen har förvandlat den svenska skolan till en vilda-västern situation

Den nya reformen kommer att kosta 1,1 miljard och satsningar gäller både grundskolan och förskolan och inkluderar satsningar på mindre barngrupper, fler specialpedagoger och barnskötare samt fler karriärvägar för lärare. Reformen via ska finansieras via en skatteväxling.

– Det kommer inte bli någon förändring i inkomstskatten, men det kommer Magdalena Andersson prata om på tisdag.

 

 

 

 

Fler artiklar