Foto: Alina Larsson
Foto: Alina Larsson

Igår var det Vänsterpartiets dag i Almedalen och jag träffade Ung Vänsters förbundsordförande Stefan Lindborg efter att han medverkat i en hektisk debatt med de andra ungdomsförbundens ordföranden.

Jag inleder med att Lindborg får prata om deras tre viktigaste valfrågor, som handlar om att ”unga ska ha trygga jobb, bygga bort bostadsbristen och ta bort vinstslöseriet i skolan.” Ung Vänster tycker att alla grund- och gymnasieskolor ska drivas i offentlig regi, medans moderpartiet vill att skolor ska kunnas driva i privat regi utan vinstuttag.

– Där har vi en hel del att prata med moderapartiet om, men när vi får bort vinstintresset i välfärden har vi ett gyllene tillfälle att se till att de som jobbar i både privat och offentlig verksamhet att få mer inflytande över sitt arbete och det är en chans jag tycker att vi ska ta, säger Stefan Lindborg.

Inom det utbildningspolitiska området vill Ung Vänster stärka elevinflytandet genom att stärka den fria organiseringen.

”Jag tror det är viktigt att man har en kontinuerlig diskussion inom skolan hur elevinflytandet ska fungera, men det allra viktigaste är att elevinflytande alltid måste växa fram underifrån, det är elevernas egna organisering som är det viktiga.”

När det gäller deras klimatpolitiska förslag så skriver de i sitt partiprogram  att kollektivtrafiken ska bli avgiftsfri, kärnkraften ska avvecklas, att alla koldioxidutsläpp ska kraftigt straffbeskattas.

”Vi tror att det är viktigt att betona samhällets roll för att åstadkomma klimatomställning, det handlar om att införa klimatinvesteringar, rusta upp järnvägen, rusta upp miljonprogrammet” säger Stefan Lindborg och fortsätter:

”Det är några lösningar på klimatproblem vi lägger fram, sedan måste man också titta globalt där ansvaret för klimatomställningen sköts solidariskt så att vi i den rika västvärlden går före.”

 

Fler artiklar