Gustav diskuterar ung läsutveckling.Gustav Fridolin diskuterar ung läsutveckling. 


Med projekt som Läsdelegationen och nya satsningar på specialpedagoger så säger den nya regeringen att de vill lyfta fram vikten av att läsa och läskunnighet i allmänhet.

-Läsning är viktigt för utvecklingen, sa kulturminister Alice Bah Kuhnke. Ja, vi satsar mer på läsning än den förra regeringen och det är för att vi anser att det är nödvändigt.

 Göteborgs Bokmässa började tidigt med en pressträff med utbildningsminister Gustav Fridolin, och kulturminister Alice Bah Kuhnke. Pressträffens syfte var att presentera det nya regeringsprojektet “Hela Sverige läser med barnen”. Projektet går i stora drag ut på att främja läsförståelsen bland unga, och göra insatser både i och utanför skolan. Båda ministrarna sa att det var viktigt att man gjorde insatser i de unga åren, istället för i nuläget då extra skolhjälp ibland inte sätts i verk förrän på högstadiet.

 – Om man läser så har man ett bra ordförråd, sa Gustav Fridolin. Och det är väldigt viktigt för både att uttrycka sig och för demokratin. Det finns inga genvägar utan man måste läsa, och det tar tid.

 Under träffen så pratade även Alice Bah Kuhnke om bibliotek och kallade det även för en “central nav”. Den nationella biblioteksstrategin kom då upp, vars uppgift är att samordna Sveriges bibliotek och göra så att de arbetar tillsammans. Det framhölls hur viktigt det var att bära fram bibliotekens demokratiska roll i samhället.

I samband med träffen presenterades även den nya ordföranden för läsdelegationen, vilket är en delegation som regeringen tagit fram för att arbeta med läsning bland unga. Den nya ordföranden blev stadsbibliotekarien Katti Hofflin, som var mycket positiv till det nya uppdraget.

 – Jag känner press såklart över uppdraget, men det är något jag brinner för och jag tycker det är så viktigt, sa Katti Hofflin.

Text: Ella Persson, Segerskriften
Foto: Vilma Thorén, Segerskriften

 

Fler artiklar