batra
Foto: Erik O. Thyselius

PM Nilsson (DI), Anna Kinberg-Batra (M), Paulina Neuding (Neo)
och PJ Anders Linder (Axess).

Dagens Industri bjöd in till en utfrågning av Moderaternas gruppledare i riksdagen, Anna Kinberg Batra, under ledning av DI:s politiske redaktör PM Nilsson. Tillsammans med Neo:s chefredaktör Paulina Neuding och Axess chefredaktör PJ Anders Linder diskuterade man i vilken riktning Moderaterna är på väg och hur de borde göra för att vinna tillbaka väljarna. Ung Press var på plats för att bevaka händelsen.

Innan Anna Kinberg Batras entré diskuterade Neuding och Linder orsakerna till Moderaternas låga opinionssiffror. Neuding menade att Moderaterna stött bort gamla väljare när man släppt frågor som hårdare straff för brottslingar och försvaret. Invandrings- och flyktingpolitiken nämndes också som en orsak till att väljarna sviker partiet.

– Det är en majoritet av moderata väljare som inte är nöjda med den invandrings- och flyktingpolitik som vi har idag, sa Neuding och hänvisade till opinionsundersökningar som genomförts.

Linder efterlyste i sin tur mer framtidsvisioner.

– Det minskade stödet har säkert flera olika orsaker. Ska jag peka på någon så har det med framtiden att göra, den är väldigt frånvarande. Vi hör Kent Persson säga många gånger ”vi håller vad vi lovar”, men vad lovar dem? Det är en obesvarad fråga.

PM Nilsson frågade om Moderaterna borde ha lyft miljö- och jämställdhetsfrågan ännu mer, i syfte att vinna väljare.

– Nej, då skulle man återigen alienera (stöta bort, reds. anm) kärnväljarna. De här frågorna går hem väldigt mycket i medierna men är inte så populära bland väljarna, sa Neuding.

Hon fortsatte och menade att miljöfrågorna är väldigt viktiga, men att det är bra att Moderaterna inte intagit ett vänsterperspektiv på dem.

– Det är självklart att de betalar för att man inte utvecklat en självständig miljöpolitik. Men att hoppa på sista vagnen på tåget innan valet väcker ingen respekt. Det är bättre att jobba långsiktigt, sa Linder.

Neuding menade att Moderaterna borde satsa på att locka tillbaka konservativa kärnväljare, istället för att fokusera på höginkomsttagare som röstar på Miljöpartiet.

– Inte minst därför att det är viktigt att Sverigedemokraterna inte ska växa, just för att det är befolkat av människor som går runt med järnrör på stan. Det är ett oanständigt parti.

Linder kommenterade även skillnaden mellan Moderaterna 2006 och idag. För åtta år sedan fanns en ideologisk ”tydlig kärna” som idag tunnats ut. Han fortsatte:

– Det är ett problem för Moderaterna idag. De upplevs vara opportunistiska.

Därefter pratade man om att Moderaterna idag ”blickar mer inåt” och pratar om hur bra Sverige klarar sig gentemot omvärlden, istället för att söka inspiration från andra länder.

– Tidigare hörde man ofta ”Vi ska bli som på Kalifornien, vi ska bli som Sydkorea”, menade PM Nilsson.

Därmed var det Anna Kinberg Batras tur att replikera. Hon lyfte upp Kalifornien och Israel som bra exempel på regioner där innovativa företag skapas. Batra fick sen frågan om hon hade någon förebild i politiken.

– Jag tror det är farligt att bara ha en förebild, men Angela Merkel har visat att man bli omvald en tredje gång på att ha ordning och reda i ekonomin, sa hon.

Nilsson frågade sedan Batra i vilken ideologisk riktning Moderaterna är på väg.

– Det vi gör är är i allra högsta grad värderingsstyrt, nämligen att göra Sverige till ett av världens mest konkurrenskraftiga länder. Annars blir Sverige fattigare, sämre och sluter sig mer, blev svaret.

Därefter följde frågor om försvaret, integrationspolitiken och spekulationer i vad som kan hända om ingen av blocken får majoritet.

– Jag tror det kan bli en mycket stökig och oförutsägbar period. Allt intressant i svensk politik kommer att hända efter den 14:e Septmeber i år, sa Linder mot slutet av utfrågningen.

 

 

Fler artiklar