Ung Medias reporter intervjuar José Romero och Yarko Rhea Salazar som är initiativtagare till Angereds Bokmässa och mässans vikarierande projektledande Madde Lundin.

Angereds Bokmässa skapades som en alternativ plattform till Bokmässan i Göteborg. Det är en arena för skrivande personer i förorterna. “Här i Angered har vi duktiga författare, poeter och konstnärer men vi upplever att litteratursverige inte riktigt har gett författare från förorten en ärlig chans”, säger den vikarierande projektledaren Madde Lundin.

Den tredje upplagan av Angereds Bokmässa blev annorlunda på grund av corona. De tidigare mässorna har lockat över 3000 besökare till Blå Stället i Angered där mässan anordnas. I år satt ett fåtal personer med två meters mellanrum i Blå Ställets biosalong för att ta del av premiärens livesändning via en storbildsskärm. Några av dem var Ung Medias reportrar. Hela mässan hölls digitalt och programpunkterna går att se i efterhand på Göteborg Stads hemsida. Cirka 80 författare och organisationer medverkade under mässan. Bland annat Betlehem Isaak och Amat Levin. 

José Romero och Yarko Rhea Salazar är initiativtagare till Angereds Bokmässa. De upplevde att det fanns ett tomrum inom litteratursverige. Under mässan får kända och okända poeter och författare i olika åldrar ta plats för att med text, konst och kultur ge sina perspektiv på livet i förorten. Idén till Angereds Bokmässa föddes i viljan att skapa en plattform som ett alternativ till den stora bokmässan som äger rum på Svenska mässan i Göteborg sista helgen i september varje år. José berättar att han mötte många förlag och författare som upplevde att det var svårt att nå ut med sina texter och sin litteratur. Efter noga övervägande kring koncept och plats så skapades Angereds Bokmässa på Blå Stället i Angered, en plattform där författare från förorten som sällan får utrymme i andra sammanhang ges en röst. 

Angered är också en del av Göteborg
Redan från början var det självklart att mässan skulle förläggas i förorten och ganska snabbt landade grundarna i att mässan skulle äga rum i Angered. Yarko berättar att Angered är en lika viktig del av Göteborg som någon annan stadsdel och att de med mässan önskar erbjuda författare i Angered en chans att nå ut med sin litteratur. “Många upplever ofta att mycket av den kultur och litteratur som finns ofta centreras ned till Göteborgs city” säger Madde. Trion berättar att medierapporteringen från förorten som regel är negativ och menar att det kan bidra till skapa en bild av att det inte händer något positivt i förorten.“Den här bokmässan är en möjlighet för unga att få visa att de är så mycket mer än bara det som skrivs i media. Här i Angered har vi duktiga författare, poeter och konstnärer men vi upplever att litteratursverige inte riktigt har gett författare från förorten en ärlig chans” berättar Madde. 

José, Yarko och Madde pratar om problematiken med att exkludera personer med en annan etnicitet än svensk från det svenska kulturlivet. Yarko menar att Bokmässan i Göteborg ofta bjuder in författare från förorten men att det bara är några få som ges utrymme att tala. De är överens om att Angereds Bokmässa fyller en viktig funktion och är nödvändig inom litteraturen i Sverige i dag. “Vi erbjuder en plattform och ett utrymme för författare och poeter att tala och att göra sina röster hörda” säger Madde.

Det är en fråga om resurser
José berättar att många privatpersoner ofta drar sig från att försöka ställa ut på den stora Bokmässan eftersom att det medför en väldigt stor kostnad. Han berättar att det kan handla om allt från hyran i sig till transport och material. För att kunna erbjuda utrymme kostnadsfritt tar Angereds Bokmässa finansiell hjälp av olika företag och organisationer inom kulturlivet. Då skapas möjligheten att erbjuda författare och poeter en annan typ av plattform där resurser och finansiering inte ska vara ett hinder. “Vi arbetar med olika typer av resurser och vi drivs av viljan att se nyetablerade författare stå framför sina läsare för att på nära håll få möta sin publik”, säger José. 

Digitalt upplägg
Under den direktsända premiären medverkade Sara Garib som skrivit diktsamlingen “Bakom höghus”, Fayaz DowIatzai som är författare till bokserien “Resan” och Amat Levin som i våras kom ut med boken “Slumpens barn”. Inför sändningen var alla lite oroliga för hur det skulle gå men nästan allt gick som planerat. José berättar att han är otroligt glad och stolt över vad de har lyckats skapa och väldigt tacksam för att alla författare som varit anpassningsbara gällande inspelningar och intervjuer. Madde tror att det digitala upplägget, som innebär att det går att ta del av materialet i efterhand, kan medföra att responsen dröjer. 

Vem som helst kan ansöka om att vara med under Angereds Bokmässa. Syftet med mässan är att visa upp olika perspektiv från förorten och det i kombination med att bjuda in aktuella och kända författare är något som Madde tror på. “I år var Amat Levin ett sådant exempel, vi visste om att han skulle komma ut med en bok under våren och därför ville vi bjuda in honom”.

Viktiga perspektiv
Yarko är övertygad om att litteraturen spelar en stor roll i ungdomars liv eftersom ungdomar i förorten enligt honom sitter på unika berättelser. Han menar att det finns många ungdomar i Angered som bär på historier kopplade till utanförskap som fler borde få ta del av. De flesta av ungdomarna som José möter i förorten behärskar fler än två språk. Många kan prata och skriva på svenska, engelska och sitt modersmål vilket Yarko tror kan inkludera en större publik. “Det får inte heller glömmas bort att det finns flera positiva saker med förorten för det finns en enorm vilja här att vara med och utveckla vårt land” avslutar han.

Fler artiklar