Det finns många intressanta personer och organisationer på plats här i Almedalen. Ung Media har träffat några av dem för att få höra mer om vad de jobbar med, den första vi träffar är Therese Mattsson som är generaldirektör för Kustbevakningen.

Kustbevakningen är en svensk myndighet som arbetar för en trygg, ren och levande havsmiljö för alla. Kustbevakningen genomför räddningstjänst, sjöövervakning och miljöarbete till sjöss. Vidare är de en del av samhällets krisberedskap i den maritima miljön och utför ibland internationella uppdrag. Kustbevakningen har allt från väldigt stora båtar till väldigt små båtar, de har även flygplan och bilar.

På Almedalen hittade vi Therese Mattsson, hon är generaldirektör för Kustbevakningen. Det betyder att hon är chef över hela myndigheten och alla som arbetar där. Hon är öppen och glad över att prata med främmande människor som besöker Almedalen. Hon vill skicka med lite tips till ungdomar som drömmer om att jobba på Kustbevakningen.

  • Det första tipset hon ger är att skaffa lite sjövana. Sjövana är alltid bra att ha med sig när man börjar på kustbevakningen, det är dock inget krav.
  • Det andra tipset är att läsa en utbildning, man kan exempelvis läsa sjöfartsbefäl på Linnéuniversitetet eller maskinbefäl på Chalmers tekniska högskola.
  • Det tredje och sista tipset är att ta ett jobb eller sommarjobb på någon båt. Det kan vara någon färja eller skärgårdsbåt.

Det som Therese Mattsson tycker är roligast med att jobba hos Kustbevakningen är att man aldrig vet vad som kommer att hända under en arbetsdag. Det kan handla om att rädda någon, en båt som har havererat, olja som har läckt ut i havet eller vad som helst.

“Det enda man vet är att man har ett fantastiskt roligt jobb” säger Therese Mattsson med ett leende.

Foto: Isac Fridlund

Fler artiklar