Sverige är enligt många ett underbart land, men att det såklart även finns problematik inom landet. Ett perspektiv att belysa är att stad och land glider isär, det blir växande storstäder mot en döende glesbygd. För vissa människor som bor på landet och glesbygden kan det kännas tråkigt då det inte sker någon utveckling av närområdet eller prioritering från politiken. Det är här förbundet Vi Unga kan sprida hopp.

Vi Unga är en organisation som grundades år 1955 ur landsbygdsrörelsen, för att ge unga på landet en röst. En stark röst av unga att stärka landsbygden, för hela Sverige till förmån för unga. Förbundet vill ge barn och unga möjligheten att själva utvecklas, känna sig betydelsefulla och kunna ta makt över sitt eget liv och lokalsamhället. Förbundet hjälper till på landsbygden där andra inte finns.

Bartosz Stroinski är förbundsordförande för Förbundet Vi Unga och han beskriver att det finns platser där kulturutbytet inte är tillräckligt. Exempelvis finns inga fritidsgårdar för unga och då har förbundet skapa andra förutsättningar att bygga mötesplatser för unga. Det handlar om att förbundet tillsammans med unga och bygdegårdar har skapat träffpunkter för en levande miljö för unga.

–Jag hoppas på att vi fortsatt kommer vara en stark roll i att utveckla både hela Sverige och ge möjligheten till barn och unga att utvecklas och själva kunna påverka sitt lokalsamhälle på allra bästa sätt, önskar Bartosz Stroinski.

Förbundet Vi Unga finns på plats här i Almedalen för att bland annat lyfta problematiken att statliga institutioner ställer allt högre krav på civilsamhället och föreningar. Många som fått förtroendet att vara ledamot i en föreningsstyrelse vet att det är väldigt byråkratiskt att skaffa eller inneha ett bankkonto, krångligt att byta firmatecknare eller kassör och ofta stora avgifter mot en proportionell liten kassa. Bartosz Stroinski och Vi Unga vill under Almedalen diskutera detta med makthavare för att stärka en levande landsbygd för unga.

Foto: Milan Lundin

Fler artiklar