Ginna Lindberg modererade samtalet mellan Katy Searle, Andreas Ross, Florian Eder och Bartosz Wielnski.

Runt 200 journalister förlorade sina jobb efter ombildandet av regeringen i Polen 2015. Det var ett av ämnena som togs upp på Sveriges Radios seminarium i Almedalen.

Temat för seminariet var Brexit, EU-val och medieklimatet. Sveriges Radios utrikeschef Ginna Lindberg modererade samtalet mellan journalister från Europa. Bartosz Wielinski är en polsk journalist och talade om medieklimatets utveckling i Polen, där regeringen tagit makten över de statliga medierna.

‒ Regeringen vill öka kontrollen över de andra medierna, säger han.

Han menar att regeringen inte kan styra internet, men att papperstidningar har stött på problem.

‒ Regeringen har olja och äger bensinstationer. Ägare av bensinstationer har fått höra att de ska plocka bort tidningar från hyllan, säger Bartosz Wielinski.

Nytt säkerhetstänk

Katy Searle är en brittisk journalist och arbetar för BBC. De har märkt att förtroendet för mediehuset har försämrats och att journalister är mer utsatta än tidigare.

‒ På internet används ett hårdare språk som aldrig skulle användas ansikte mot ansikte. Det gör att vi använder ett hårdare språk även offentligt, säger hon.

‒ Vi har börjat tänka på att skydda våra journalister på ett sätt som vi inte har behövt göra tidigare.

Samtalet rörde problem inom medieklimatet, men journalisten Florian Eder som arbetar i Bryssel avslutade med en positiv trend för journalistiken.

‒ Det finns en efterfrågan för nyheter.

Fler artiklar