Foto: Sandra Rönnsved
Foto: Sandra Rönnsved

Räcker det med de lagar vi redan har? Detta var en av frågorna som dök upp under dagens debatt om Hat och Hot på nätet. Två sidor presenterades, båda med olika åsikter och med två olika lösningar.

Som en konsekvens av den ökande utvecklingen av hat och hot på nätet så gjordes en utredning som skulle se över den gamla lagstiftningen och se om det behövdes ändra något. Svaret på utredningen var ett förslag om en utvidgning av de nuvarande lagarna, som skrevs under 1900-talet. En av de som är för detta förslaget är Gudrun Antemar, lagman och en särskild utredare, som var med och tog fram det nya förslaget.

–Vårt uppdrag var inte att skapa nya lagar, bara modernisera de gamla så de skulle bli lättare att förstå. Till exempel ungdomar förstår inte det gamla språket, men vi vill även med det nya förslaget göra det lättare för bland annat arbetsgivare att förstå dem, säger Gudrun Antemar. 

Ett exempel på där det nya förslaget kan komma till användning är i en relativt ny händelse som togs upp under debatten. Fallet var att Irena Pozar, journalist, hotades på nätet i kommentarsfält och anmälde personen till polisen. Det ledde senare till rättegång, något som är sällsynt i sådana här brott, och mannen som hotade blev senare fälld av tingsrätten, men överklagade till hovrätten där han blev friad. Hovrätten sa att de nuvarande lagarna gjorde att de inte kunde fälla mannen.

–Lagarna skyddar inte min personliga integritet, menar Irena Pozar.

Medan Gudrun Antemar stöder det nya förslaget så har det även mött en del kritik. En av de som ser förslaget som något dåligt är Esa Kymäläinen, advokat på Danowsky &Partners.

–En ny laggrund behövs inte, utan snarare mer resurser till polis och åklagare. Det kan även vara så att kunskapsbrist är en av orsakerna till att människor inte kan se att det lagsystem vi har nu fungerar, säger Esa Kymäläinen. 

En annan som stödjer åsikten om att den nya utredningen är överflödig är journalisten Charlotta Friborg. Under dagens debatt gav hon synpunkten att den nya utredningen kan vara bra, eftersom den har fått polisen att visa en större vilja för att lösa nätrelaterade brott, men att utöka lagarna är ingen långvarig lösning.

–I vår frustration kastar vi in nya lagar, vi borde snarare se över våra resurser hos bland annat polisen, säger Charlotta Friborg.

Men vem tar ansvaret för hatfall på nätet? Många anser att det är individen själv som tar ansvar för vad som står på sina egna forum, men enligt Esa Kymäläinen så finns det ett annat svar på problemet. Han anser att om han vill ha en stor effekt så ska man gå efter de som tillhandahåller hemsidan om man vill ha störst effekt. Nackdelen med det är dock att många forum är amerikanska, och därför blir det svårt för den svenska polisen att ta fallet till rättegång.

När debatten led mot sitt slut och frågestunden började så ställde sig en man upp i publiken och uppmanade samtliga journalister att anmäla det hat de fick riktat till sig , och därmed synliggöra frågan. Sammanfattningsvis så var det en diskussion där många åsikter kom till tals, men ingen kom fram till ett gemensamt beslut.

 

 

 

Fler artiklar