Foto: Cecilia Enquist
Foto: Cecilia Enquist

 

Unga ska få uttala sig i frågor som rör unga. Vi ska ha möjlighet att påverka vår egen tillvaro. Nu höjer vi våra röster kring mentalisering och psykisk ohälsa. Just nu är Ung Media Sverige på plats på ”Nordisk mentaliseringskonferens 2016”.

En definition av mentalisering är att försöka förstå sig själv och andra utifrån mentala tillstånd som tankar, känslor, impulser och önskningar. Mentaliseringsförmågan har en avgörande betydelse för barn och unga, exempelvis när det kommer till att spegla barns känslor och att bli behandlad som en egen individ med egen vilja.

Psykisk ohälsa ökar bland unga, därför är det av allra högsta vikt att unga får vara med i samtalet kring just detta. En god mentaliseringsförmåga kan nämligen anses fungera som ett vaccin mot psykisk ohälsa.

Vi är på plats på den nordiska mentaliseringskonferensen nu, prata med oss – och följ oss här på www.ungpress.se.

Fler artiklar