StyckeMiljöpartiets språkrör Märta Stenevi under sitt partiledartal. Bild: Felicia Larsson

Klimatkris, grön ideologi, regeringskris, segregation, solidaritet, vinster inom välfärden, gängkriminalitet, mäns våld mot kvinnor, feminism, hederskultur. Allt det och så ännu lite mer när Miljöpartiets Märta Stenevi intog talarstolen under Almedalsveckans näst sista kväll. 

Inte helt oväntat inleder Miljöpartiets språkrör Märta Stenevi med fokus på just miljön: 

– Nya värmerekord slås överallt, i Sverige har vi just upplevt den varmaste junimånad som någonsin uppmätts – igen, säger hon. 

Stenevi vittnar om ett Sverige som går igenom en “grön industriell revolution” inom vilket “det fossila fasas ut” och “det förnybara fasas in”, men att detta inte räcker för den omställning som krävs för att lösa klimatkrisen. Det läggs mycket ansvar på politikerna:  

– Politiken ska göra det lätt att välja rätt, säger hon och fortsätter: 

– De stora kraven måste vi ställa på dem stora klimatbovarna, och inte på dig, säger hon och riktar sig mot tittarna.

Stenevi hävdar samtidigt att införandet av miljölagar och satsningar på grön industri har ökat konkurrensen på marknaden och skapat tusentals nya jobb. Vidare säger MP-ledaren att den klimatpolitik som partiet bedriver inte är en “symbolåtgärd”, utan att det handlar om att samhället måste förändras i grunden. I samma veva riktas kritik mot de politiker som Stenevi menar “försöker hålla fast oss i oljeberoende mitt i en klimatkris”. 

Sedan redogörs det för Miljöpartiets uppkomst, en redogörelse som efterföljs av en utläggning om den “gröna ideologi” som Stenevi menar att partiet grundar sig i: 

– Vi har vår egen ideologi, den gröna, en ideologi som kommer ur insikten att både socialismen och kapitalismen har misslyckats med att bygga hållbara samhällen, säger hon och fortsätter: 

– Vi miljöpartister tänker inte välja mellan höjda skatter på en död planet, eller sänkta skatter på en död planet. 

Stenevi klargör sedan att Miljöpartiet kommer rösta grönt under onsdagens statsministeromröstning, det vill säga rösta ja till en regering ledd av Socialdemokraternas Stefan Löfvén. MP-ledaren betraktar Miljöpartiets position som en självklarhet: 

– Ibland är det så enkelt som att det är rätt sak att göra, säger hon och hävdar vidare att “valet mellan Stefan Löfvén och Ulf Kristersson är för mig jättelätt”. 

Stenevi menar att hon inte vill ha en “konservativ regering vars politik dikteras av högernationalister”, och tydliggör att de rödgrönas motstånd mot Sverigedemokraterna handlar om värderingar och inte om ett politiskt spel. I samma veva riktas kritik mot partiledarna för Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna, som enligt Stenevi nu är beredda att “förhandla bort sina värderingar” efter att inför förra valet lovat att inte samarbeta med SD. 

Bild: Felicia Larsson

Det målas sedan upp en bild av ett Sverige som präglat av ökande klassklyftor, större ojämlikhet samt högerpopulistiska strömningar. Följaktligen menar Stenevi att Miljöpartiet måste axla en ny roll inom vilken man tar ett större ansvar för den allt starkare segregationen: 

– Sverige är idag ett delat samhälle, konstaterar Märta Stenevi och fortsätter sedan:

– Service försvinner, från både förort och glesbygd, medan de privata alternativen etablerar sig på Östermalm och i Vellinge. 

Med hjälp av klassiskt socialistiska slagord uppger Stenevi att Miljöpartiet önskar “ha ett samhälle som fördelar resurserna solidariskt”, att skattepengarna ska gå till just skolan och inte till vinstutdelningar, och att “de stora skolkoncernerna trycker undan den småskaliga fria pedagogiken”. Trots att just Miljöpartiet var ett av de partier som drev igenom friskolereformen dras nu slutsatsen att “vinstjakten måste få ett slut”. 

MP-ledaren övergår sedan till att tala om gängkriminaliteten, som ska bekämpas genom skärpta straffåtgärder, utökade resurser till polisen och långsiktigt förebyggande arbete. Det läggs extra vikt vid att gängen kan “knäckas” genom att “slå mot pengarna”: 

– Det ska vara dyrt, det ska vara jobbigt och det ska vara svårt att vara kriminell, säger Märta Stenevi. 

Sedan talar Stenevi om mäns våld mot kvinnor, och vänder sig direkt till de kvinnor som utsätts för våld av män i sin närhet: 

– Du som är nervös när du kommer hem på kvällen, för att du inte vet om ikväll blir en bra kväll eller en kväll då du blir slagen, säger hon och fortsätter: 

– Det är inte ditt fel för att du tjänar mer än han gör, eller för att du var trevlig mot någon på festen eller för att han mår dåligt, det är inte ditt fel för att du inte lämnade, och det är inte ditt fel för att du lämnade, det är inte du. 

Detta övergår till en utläggning kring den feministiska kampen i samhället. Kvinnodominerade yrken såsom exempelvis vårdpersonal måste värderas högre, och lönerna måste höjas. I samma veva talar MP-ledaren om hederskultur och hävdar att kvinnor måste få bestämma över sina egna kroppar. 

För att knyta ihop säcken återgår Stenevi till att tala om klimatkrisen och trycker på vikten av allemansrätten samt biologisk mångfald och menar att det krävs starkare engagemang för att de svenska urskogarna och svenska urfolket ska skyddas.

Reporter: Felicia Larsson

Fler artiklar