Från vänster: Kajsa Karlsbro och Ebba Gretander. Foto: Lissett Palma.

Fler artiklar