Så nu har Almedalsveckan dragit igång. Ett av de första seminarierna som hölls var LO:s seminarium där de pratade om den svenska modellen och huruvida den kommer att överleva – de har skrivit en bok om ämnet. Väl där bjöds det på frukost med kokta ägg, mjuka och hårda bröd med pålägg. Yoghurt, juice och kaffe – allt möjligt som en nyvaken kan komma att önska sig. Inte undra på att den möttes av komplimanger.

– ”Så jäkla bra frukost”, menade en besökare.

I övrigt var det en sömning stämning, folk satt tysta och knaprade på sina mackor, de skalade sina ägg och lyssnade snällt och fint på vad företrädarna hade att berätta. LO talade om det nyliberala synsättet och dess påverkan på samhället. Som de uttryckte det:

– ”Man tycker att de sociala skyddsnäten, sjukvården, skolan har blivit sämre. Eller mycket sämre. Man tycker att välfärden har gått åt fel håll.”

De talade om Reinfeldts bok Det sovande folket och om huruvida moderaterna verkligen bytt politik eller om dessa bara blivit reformister i avsikt att avspegla 1930-talets arbetarrörelse. Reinfeldt och Borg lyftes fram som partiets ideologer:

– ”Det här var alltså inga 14-åringar som har några revolutionära feberdrömmar. Det är alltså 28åringar, 29åringar som har revolutionära feberdrömmar. Dock nyliberala feberdrömmar.”

– ”Det nyliberala synsättet och låta hungriga vargar jaga bäst.”

De ställde sig frågan:

– ”Om man tittar på politiken som genomförts, att har de egentligen ändrat på sin ideologi?”

Hur medveten förändringen av deras politik varit, huruvida det var slump eller avsikt som drivit (M):s och (S):s politiska ambitioner så pass nära varandra var av stor vikt.

– ”Medvetet”, mumlade en kvinna i publiken till sin bekante mittemot. Denne i sin tur skrockade lågt och skämtsamt påpekade att hon kanske borde ge sig in i politiken.

Seminariet gav en känsla av vad som kan förväntas av jargongen under dagen. Det är ju trots allt Socialdemokraternas dag och detta ett LO-seminarium.

Allt som allt är det tydligt att det nu runt 10-tiden är fler folk ute på gatorna än vad det var vid halv 9 då jag steg innanför ringmuren denna morgon. Då var det otroligt tomt, knappt någon ute. Ett fåtal morgonpigga som vandrade runt utan egentligt mål vid sidan av pr-tält som var i färd att slås upp.

Almedalen hade väl inte riktigt kommit igång då, men nu är det dags det känns i luften. Folk är ute, Stefan Löfven har blivit utfrågad, och minglet – ja, det är väl på gång nu.

Fler artiklar