Lisa Nåbo, förbundsstyrelseledamot i SSU med rötter i Östergötland. Bild: Privat
Det är regeringskris i Sverige och valår nästa år. Lisa Nåbo, förbundsstyrelseledamot i Socialdemokraternas ungdomsförbund, SSU, vill göra systemändringar, avgiftsfri kollektivtrafik och ändra vårt tankesätt för att lösa klimatkrisen. Klimatområdet är det område som SSU prioriterar högst inför kommande val.

– För SSU är klimatområdet det som vi prioriterar högst inför kommande val, för att vi ser att det är avgörande för vår framtid och för att vi tycker att partiet har en del kvar att lära sig och kan bli bättre på. 

SSU vill inte ha någon symbolpolitik. De vill att det ska vara anpassat efter människor, oavsett vilken klass man tillhör. Just nu driver de flera systemkritiska förslag där de vill ändra hela systemet. Med system menar hon hur pengarna styr klimatsatsningarna. 

– Det ska bli svårare för banker och företag att investera pengar i faktorer som inte är klimatvänliga så att inte framtiden hamnar i bensinbränslen och annan miljöskadlig verksamhet.

Hon berättar att SSU:s viktigaste förslag gällande klimatet inför valet är avgiftsfri kollektivtrafik, investeringar i de naturliga koldioxidfångare som finns, till exempel Östersjön och skogarna, samt satsningar på globala utsläppsrätter för att tvinga företag att arbeta mer klimatsmart. 

– För att vi ska klara av klimatmålen måste det ske förändringar i samhället i stort och i vårt sätt att leva som individer. Vi behöver skapa incitament och möjligheter som gör att det inte är ett straff att leva klimatvänligt. Där måste vi ställa om så att det ger ekonomisk vinst.

Hon tror att vi måste ställa om allt, mer eller mindre. Allt ifrån hur vi tänker, vad vi gör i skolan, varifrån skolmaten kommer, hur varor transporteras och hur vi tar oss till olika platser till hur det påverkar människor. Lisa menar att vi inte har samma naturliga tänk om klimatet som vi har med pengar. Hon vill hitta nya tankesätt och något som gör Sverige unikt på världsmarknaden. 

– När man är ett litet land tror jag det gäller att hitta sin unikhet, något som man är bäst på. För oss är det nog att vi är världens mest klimatvänliga välfärdsstat. 

Hon tror att Sverige kan tjäna mycket på att börja ställa om och satsa. Enligt Lisa finns det bra exempel på att svensk industri är duktiga på att ställa om. Ett litet land som Sverige är inte med och tävlar om att vara en av de stora exportörerna av material och produkter. 

– Vi transporterar kunskap, vi är ett innovationsland. Där har vi verkligen hela framtiden för oss om vi lyckas, om man kan driva offentlig omsorg på ett klimatvänligt sätt.

Lisa menar att så länge det finns nackdelar med att göra klimatvänliga val, exempelvis att det är dyrare eller svårare, kommer många människor inte vara villiga att göra den omställningen. Särskilt inte de som har lite pengar och därmed inte har råd att betala mer för grönare val. 

Reporter: Martina Fasen

Fler artiklar