Dreamhack, http://upload.wikimedia.org/
Dreamhack, http://upload.wikimedia.org/

Är det ökande TV- och datorspelandet bland unga ett problem? Thomas Tobé (M), ordförande i riksdagens utbildningsutskott, möter Brit Stakston, författare och mediestrateg på JMW, i Folkbildningsförbundets tredje bildningsduell för dagen.

Ungdomar måste lägga mindre tid på spel och mer tid på läxor. Det menar Thomas Tobé (M), ordförande i riksdagens utbildningsutskott, som i vintras mötte massiv kritik för sin debattartikel med samma tes.

– Massor med lärare kommer fram till mig och säger att många elever, framförallt pojkar, kommer till skolan och är så pass trötta så att de inte orkar lära sig något för att de har spelat hela natten, säger Tobé.

Brit Stakston, författare och mediestrateg, håller inte med. Hon säger att det luktar både populism och moralpanik att göra digitaliseringen till problemet.

– Problemet är inte digitaliseringen utan det bristande föräldraskapet. Det hade varit lika illa om de suttit och läst eller spelat schack hela natten, menar Stakston.

Hon anser att datorspelande syftar till delaktighet och att det även är utvecklande på många sätt. Hon påtalar också att det i många fall handlar om dåligt föräldraskap och utanförskap och att ungdomarna då finner en trygghet i spelandet. Hon anser att Tobé ger dem föräldrar som tror att tekniken är helvetet vatten på sin kvarn.

– Lösningen är inte att dra ut sladden. Föräldrar måste prata med sina barn om spelande, säger Stakston.

Tobé tycker också att vi har ett gemensamt ansvar att förändra attityden till plugg och läxläsning och han anser att svenska elever inte prioriterar skolan tillräckligt högt. Men han är också noga med att påtala att han inte är kritisk till en digitalisering av skolan.

– Vi är inte kritiska till en digitalisering. Vi vill t.ex. göra programmering till ett skolämne och vi vill också erbjuda läxhjälp på nätet.

Problemet, menar han, är att många kommuner är nästan religiösa över tekniken och kastar in datorer till alla elever utan att ge lärarna några riktlinjer för hur de ska integreras i undervisningen.

Fler artiklar