Ung Press illustratör och reporter Linnea Norberg bevakade ett seminarium där kommunikationen i företag och organisationer stod i fokus. Det minglades och diskuterades flitigt. 

Illustration: Linnea Norberg
Illustration: Linnea Norberg

Vilken plats ska kommunikatören i ledningsgruppen ta? Och vilken roll har hen i att utveckla och driva företaget i rätt riktning? Det är viktigt att kommunikationschefen tar och får en roll i ledningsgruppen för att kunna identifiera möjliga problem tidigt. En annan central fråga är om intern- eller  externkommunikation är viktigast. Svaret är att båda behövs. För att skapa engagemang krävs tydliga mål, och med tydliga mål är det lättare att uppnå goda resultat.

Fler artiklar