Foto: Alina Larsson
Foto: Alina Larsson

Klockan 10 på förmiddagen höll Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt sin presskonferens inför kvällens tal i Almedalsparken. Sjöstedt presenterade deras viktigaste fråga, att stoppa vinster i välfärden och att sjuksköterskor, lärare samt vårdbiträden ska kunna ta över en del av verksamheten. Ett stopp för vinster i välfärden är en fråga som Vänsterpartiet drivit på under en längre tid och som har blivit en het valfråga. Nu öppnar Vänsterpartiet för att vinstdrivna välfärdsbolag ska kunna fortsätta sin verksamhet om de väljer att fortsätta i ideell regi, annars kommer verksamheten tas över av offentliga instanser. Sjöstedt betonar vikten av att personalkooperativ ska kunna driva skolor, äldreboenden och hälsocenter och att nya kooperativ ska kunna stödjas av SBAB och finansieras av den välfärdsfond som Vänsterpartiet vill inrätta.

”Elever i skolans styrelse”

Jonas Sjöstedt pratade också om vikten av att de som berörs i välfärdsfrågorna får inflytande över verksamheterna, till exempel eleverna i skolan och de äldre på äldreboendet. Ung Press politiska chefredaktör har träffat Jonas Sjöstedt och pratat om elevinflytande som Sjöstedt är positiv till.

– Det fanns före Björklund blev utbildningsminister ganska många försök med elevinflytande som han skrotade, jag tycker det var ganska intressanta försök. Bland annat att elever kunde sitta i styrelsen för skolan, jag tror att inflytande över hur undervisningen läggs upp är bra för undervisningen förutom att det kan öka trivseln i skolan.

Vill du öppna för att elever ska kunna sitta i skolans styrelse?

– Ja det fanns sådana försök tidigare och jag tycker det var intressant, jag tycker vi ska pröva det igen.

Fler artiklar