aaaa

Tredje partiet att stå till svars för sin EU-politik var Sverigedemokraterna. På scenen fanns riksdagsledamoten Johnny Skalin (SD). Seminariet genomsyrades av Skalins och SD:s starka motstånd till EU, och Skalin uttryckte upprepade gånger att Sverige inte bör vara medlem i EU. Skalin uttryckte missnöje med Jean-Claude Juncker eftersom han är en “superfederalist” som för mer makt till EU.

”Man måste faktiskt göra ett val. Antingen fortsätter man överföra makt till EU eller så tar man tillbaka makten till Sverige.”

Istället för EU bör man ha olika samarbeten mellan olika länder, enligt Skalin. Norge och Island nämndes som exempel, och Skalin gick vidare med att säga att de mest framgångsrika europeiska länderna är de som står utanför EU. Han betonade dock vikten för SD att vara med i EU-parlamentet trots deras EU-kritik, eftersom de måste bli invalda för att kunna sprida sitt budskap.

Skalins svar på de återkommande fem frågorna blev följande:

Euron: Nej

Jean-Claude Juncker: Nej

Bryssel eller Strasbourg: Nej [Inget av dem]

EU-skatt: Nej

EU-försvar: Nej

Som avslutning blev Skalin frågad om hur han ser på att rasistiska, och rent av nazistiska partier får ta plats i EU-parlamentet.

”Det tycker jag är riktigt fruktansvärt. Det är ett resultat av krisen som EU själv har lagt grunden för. Det hade inte hänt om vi hade byggt upp en ekonomi inom Europa där varje medlemsstat själv kunde sätta sina egna regler.”

Fler artiklar