Linda Nordlund är ordförande för Liberala Ungdomsförbundet (LUF) och under Folkpartiets (FP) dag möter vi  henne för en intervju om klimatpolitik, skola och ungdomsarbetslöshet samt feminism. Nordlund har varit LUF:s ordförande sedan år 2012, och befinner sig precis som alla andra ungdomsordföranden också i Almedalen för att prata om sin politik.

Foto: Alina Larsson
Foto: Alina Larsson

Vi börjar med LUF:s klimatpolitik och dess viktigaste prioriteringar i just denna fråga. Nordlund berättar att det viktigaste är att vi får ett bindnande klimatavtal, något som ska bindas vid Paristoppmötet nästa år. “Där måste EU vara den tydligaste rösten, för utan att EU driver på tror jag aldrig att vi kommer att få Indien, Kina och USA att verkligen ta klimatfrågan på allvar”, anser Nordlund.

Anledningen till att ett bindande avtal är viktigt säger Nordlund ligger i att det sätter press på att länder verkligen måste minska sina utsläpp. “Liberala Ungdomsförbundet vill ju också se en klimatdomstol, så att länder som bryter emot där ska kunna dras framför en global domstol, det tror vi vore viktigt. Sedan är det ju naturligtvis så att Sverige kan göra mycket, då vi ligger i framkant av forskningen och därmed kan utveckla nya tekniker. Då gäller det att vi via klimatbistånd kan hjälpa andra länder som inte har ekonomiska resurser att faktiskt byta ut sina gamla kolkraftverk”, hävdar hon.

Därefter går vi vidare till att prata om skolan, den fråga som Folkpartiet och LUF brinner för allra mest. “Vi har nu höjt kraven på lärarutbildingen och har sett till att införa karriärstjänster som gör att duktiga lärare kan få 5000kr mer i månaden. Det är ett sätt att behålla dem, men också för att locka fler till yrket. Det ska vara de bästa som vill bli lärare och vi ska också se till att de duktiga lärarna stannar. För idag är det så att många duktiga lärare lämnar ganska snabbt”, säger Nordlund, och menar att lärarna är nyckeln till en bra skola.

Utöver detta gäller det också, enligt Nordlund, att det ska vara lugn och ro i klassrummen för att eleverna ska kunna koncentrera sig. Nordlund säger att elevhälsa är otroligt viktigt, och berättar att man har satsat miljoner på elevhälsan men också infört en lag om närvarande kuratorer och skolpsykologer på alla skolor. “Skolan är elevernas arbetsmiljö, kränkningar måste man ha nolltolerans mot. Elever som mår dåligt ska kunna få hjälp”, tycker hon.

Därefter frågar vi Nordlund vad LUF anser att man bör göra åt den alltmer segregerade skolan och hur alla skolor ska få en likvärdig standard. “Idag är det så att i kommuner där man har låg utbildningsnivå och hög arbetslöshet, då har man också mindre skattepengar att lägga på skolan. Det gör ju att klasskillnaderna stärks istället för att utjämnas. Vi tycker att alla skolor ska ha samma resurser och lika standard oavsett vilken kommun man bor i”, konstaterar Nordlund. Hon vill alltså att skolan ska förstatligas, så att en kommuns skattepengar inte ska bestämma standarden på kommunens skolor, vilket hon anser är dagens läge.

Ungdomsarbetslösheten är en annan av LUF:s hjärtefrågor, som på många plan hänger ihop med skolan. Hon pratar om att det är allra svårast att få jobb för dem som inte har en fullvärdig gymnasieutbildning. “Det handlar om att förbättra gymnasieskolan, men också om att det ska finnas flera vägval. Man ska kunna välja om man vill jobba med ett praktiskt yrke, att då välja en lärlingsutbildning där man får lära sig yrket på plats men också knyta kontakter”, berättar hon. Nordlund påpekar också att var femte försök att rekrytera idag misslyckas, vilket hon menar beror på att arbetsförmedlingen inte lyckas hitta rätt person till rätt jobb. Här bör man då förändra arbetsförmedlingen, och dela upp arbetsförmedlingen med olika bransch-inriktningar alternativt en arbetsförmedling för unga.

“Det är ju inte bara direkt efter gymnasiet man vill ha ett jobb, utan det kan ju vara så att man i pluggar efter gymnasiet, och då vill man komma ut i arbetslivet”, fortsätter Nordlund. Just nu berättar hon att FP och LUF arbetar starkt för studentmedarbetare,något som tydligen redan finns i Danmark och enligt Nordlund fungerar bra där. “Det innebär att universitetsstudenter redan under tiden de pluggar kan få ett extrajobb på en myndighet eller liknande där man arbetar med något som är relevant för ens utbildning”,  förklarar hon, och menar att detta vore gynnsamt för eleverna, både ur ett ekonomiskt perspektiv i det att studiebidraget inte räcker långt men också lönsamt för elevernas framtidsutsikter då de skaffar sig både kontakter, erfarenhet och referenser.

“Vi har ju redan gjort om väldigt mycket i gymnasieskolan, då vi infört lärlingsutbildning och redan faktiskt höjt ersättning till arbetsgivare som tar emot lärlingar. Nu handlar det väldigt mycket om att samarbeta med branschen, för att se till att företagen vet om att det här finns och att det fungerar så att fler företag vill ta emot lärlingar. Där måste skolan, företagen och politiken jobba ihop. När det gäller studentmedarbetare så är det någonting som vi börjat införa, inte minst i Skåne men det är någonting som vi fortsätta driva på. Det  är inte jättedyrt, men det är väldigt klokt”, konstaterar Nordlund.

Avslutningsvis pratar vi om de tre hjärtefrågor som LUF och Folkpartiet driver allra mest. Den första är skolan. “Skolan kommer först, utan en jämlik skola tror vi att det är svårt att möta en globaliserad värld. Sverige ska konkurrera  med kunskap och inte med låga löner”, menar Nordlund. På andra plats ligger ungdomsarbetslösheten, där Nordlund pekar på vikten av att få en chans att visa vad man går för och på så sätt kunna flytta hemifrån och starta sitt vuxna liv. Slutligen berättar Nordlund om feminismen.
“Idag vet vi att en kvinna tjänar i snitt 3,6 miljoner mindre än en man i Sverige över en livstid- det kan vi inte vara nöjda med. Vi ser hur våldtäktsoffer blir förnedrade under rättegången, det är väldigt svårt att få en väldtäktsman dömd och vi vill därför införa samtycke i våldstäktslagstiftningen. Vi tycker också att det är viktigt att värna kvinnors företagande, inte minst inom välfärden. Feminismen är en otroligt viktigt fråga för oss, som vi går på val på,” avslutar Nordlund.

Fler artiklar