Kristina Jämtelid är universitetsadjunkt på Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap vid Mittuniversitetet. Under seminariet ”Pandemin satte kriskommunikationen på stora prov” i Almedalen presenterades rapporten ”Kriskommunikation i samverkan” som Kristina är medförfattare till. Ung Medias digitala Almedalenredaktion har ställt frågor till Kristina om rapporten och kriskommunikation under pandemin.

Video: Ellen Selroos

Fler artiklar