skyttedal_KDU

Sara Skyttedal, (KDU).

Ung Press fick en egen intervju med KDU:s (Kristdemokratisk Ungdom) förbundsordförande Sara Skyttedal. I ett för omväxlings skull soligt Almedalen gav hon sin syn på den svenska skolan, brott och straff och kosmetisk jämställdhet.

Vad tycker KDU man bör göra för att vända den negativa utvecklingen i svenska skolan?

– Det är ingenting man gör snabbt och jag är väldigt glad att vi har genomfört en hel del reformer under Alliansens tid vid makten. Men det räcker inte med ett ökat fokus på kunskap, utan också ett fokus på ordning och reda i skolan. Det är en nyckel för båda delarna. Lärarens auktoritet måste stärkas och vi måste kanske även höja deras löner.

Räcker det med att höja lönerna?

– Nej, dels vill vi öka kraven på intagningen till lärarutbildningen. Nu så räcker det med att svara samma svarsalternativ på alla frågor när man skriver högskoleprovet för att komma in på lärarutbildningen. Det är ett underbetyg och du måste se till att du har väl godkänt i svenska och de ämnen du tänker undervisa i till exempel. Idag finns det inga sådana krav. Det är också viktigt att lärarna får en chans att göra karriär, och det måste synas i lönekuvertet.

Ni vill också ha mer nationella prov i skolan. Varför då?

– Vi tror att det behövs fler gemensamma bedömningar för att det ska bli rättvist över hela landet. Samma betyg kan betyda ganska olika i olika skolor. Med nationella prov blir det ett mer enhetligt system.

Samtidigt klagar elever och lärare på att det redan idag är för många prov i skolan?

– Jag tror att det är många som klagar på att det är för många läxor också men vi behöver ett ökat kunskapsfokus. Däremot behöver vi mindre av den administration och byråkrati som läggs på lärare så att man kan lägga fokus på kunskapsdelen.

Finns inte risken att eleverna bara tar in fakta inför nästa prov och sedan glömmer den?

– Nej, däremot tror jag situationen är så idag när man inte har ett mer enhetligt system och lärarna känner sig bundna till situationer där man inte lär för det långa loppet.

KDU vill också höja straffen för sexual- och våldsbrott. Varför?

– Det måste finnas en proportion mellan det brott som har begåtts och straffet som utdöms. Idag är straffen många gånger högre för ekonomisk brottslighet än om du skadar en annan människa. För oss är det självklart att du ska straffas hårdare om du gör illa någon. Vi tycker också att det är läge att ta bort många av de straffrabatter som finns. Idag kan en brottsling få straffrabatt om offret gör en sen anmälan till exempel. Det har skapat ett skevt perspektiv där brottsoffret inte är i fokus.

KDU är också emot kvotering. Hur kommer det sig?

– Vi är emot all form av kvotering. När det till exempel gäller kvoteringen av föräldraförsäkringen tror vi att föräldrarna vet bättre än politikerna hur dem ska spendera tiden med sina barn. Handlar det om börsbolagsstyrelser så bör ägarna bestämma hur styrelsen ska se ut. Kvoteringen tar sikte på det statistiska utfallet, snarare än orsakerna till att människor inte använder sina möjligheter.

Samtidigt går utvecklingen väldigt långsamt om man ser på hur kvinnor är representerade just i börsbolagsstyrelser och andra poster i samhället. Kan inte kvotering då vara en bra lösning?

– Jag tror att kvoteringen tar bort legitimiteten för de kvinnor som väljs in på olika poster. Jag vill bli vald till ett uppdrag för att jag är bra och för att jag kan någonting. Inte för att jag råkar sakna något mellan benen. Det är kompetensen som ska gälla. Tittar man bara på siffrorna som visar utfallet så missar man väldigt mycket om vad som egentligen är problemen med jämställdheten i Sverige. Varför vågar inte många kvinnor ta risken att testa en ny utmaning på jobbet, varför uppmuntrar man inte tjejer lika mycket att testa nya saker? och så vidare. Det är något vi måste titta på ur ett mellanmänskligt plan snarare än att kvotera och jobba med kosmetisk jämställdhet.

Fler artiklar