Foto: Erik O. Thyselius
Foto: Erik O. Thyselius

 

Sist ut under Almedalsveckan är Centerpartiet, och trots att många nu börjar lämna Visby är CUF:s Hanna Wagenius vid gott mod. Ung Press träffade henne för att ta reda på vad hon egentligen tycker om jämställdhet, arbetsförmedlingen och svensk drogpolitik. Häng med!

Ni kallar er själva för ”Sveriges jobbigaste ungdomsparti”. Varför då?

– Därför att vi har bestämt oss för att vara en nagel i ögat på alla de som inte vill och vågar göra något åt ungdomsarbetslösheten. Vi tycker det är sjukt viktigt att unga faktiskt kan få ett jobb, men det är väldigt svårt. Vi har strukturella problem på arbetsmarknaden, vi har fortfarande kvar LAS och en arbetsförmedling som inte fungerar. Det finns politiker som tycker det är jobbigt att vi påtalar det här och det tycker vi är bra, för då får de skylla sig själva.

Svensk skola sviker idag många ungdomar. Vad vill CUF göra för att ändra på det?

– CUF vill att skolan ska individualiseras på riktigt så att man faktiskt ser behoven hos varje elev. Vi vill införa en läroplikt som innebär att du inte ska gå ut grundskolan förrän du fått lära sig vad du måste kunna, sen är det mindre viktigt i vilken takt man lär sig. Om någon behöver sju år och en annan elva ska inte det spela någon roll, huvudsaken är att man lär sig vad man har rätt till. Idag försöker man pressa alla genom samma mall där undervisningen inte anpassad för individen.

Vad vill CUF göra för att förbättra jämställdheten mellan kvinnor och män?

– Vi tror dels att det här är ett problem som är såpass brett att politiken ensamt inte kan lösa det. Ska man få EPA-traktor-killarna i Ljusdal att tycka jämställdhet är relevant behöver man få till en samhällsförändring som inte bara politiken kan skapa. Sen tycker vi det är viktigt att man ska kunna driva företag på lika villkor. Kvinnor ska även ha möjligheten att starta egna företag i kvinnodominerade yrken, till exemepl inom vård, skola och omsorg. CUF står också bakom RUT-avdraget, då det har lett till att många kvinnor inte längre behöver ta det största ansvaret för hemarbetet. Men framförallt sätter det ett pris på det arbete som kvinnor utför i hemmet och visar vad alla oavlönade timmar egentligen kostar.

Samtidigt menar kritiker att utvecklingen går väldigt långsamt. Vad tycker ni om det?

– Det stämmer, men det handlar framförallt om de breda samhällsförändringarna. Inom Centerpartiet, som var först med att ha en kvinnlig partiordförande, först med en kvinnlig utrikesminister och så vidare, så har det alltid handlat om rörelser som kommit underifrån. Vi har haft ett starkt kvinnoförbund som lyft de här frågorna och som inte bara tittat på toppen utan framförallt på en gräsrotsnivå. Det är det som leder till en förändring.

Ni vill även skrota Systembolagets alkoholmonopol. Samtidigt visar forskning att det finns ett samband mellan ökat missbruk och tillgänglighet. Hur ser du på det?

–  Jag tror att man kan ifrågasätta en del av den forskningen. Om man istället ser på vad som händer när man har längre och varierade öppettider på krogen så visar det att bråken ute på stan faktiskt minskar. Det viktiga är att man kan lita på att vuxna människor tar ansvar över sitt eget liv. Dessutom är det konstigt att samma bolag som kontrollerar försäljningen också är de enda som får sälja alkohol. Jag ser hellre att man har strängare kontroller när det kommer till langning så att inte unga får tag på det. De flesta länder fungerar ändå utan ett systembolag.

Ni vill även legalisera cannabis. Varför då?

– Därför att vi ser att förbudet skapar större problem än själva drogen i sig. Cannabis säljs idag av samma langare som säljer tyngre droger vilket riskerar att man fastnar i dem istället. Vi ser att unga människor som har ett missbruk inte vågar söka hjälp för att de är rädda för myndigheter och stigmatisering. Dessutom tjänar organiserad brottslighet idag grova pengar och det är inget som vi gillar.

CUF vill också skrota Arbetsförmedlingen. På vilket sätt kan det hjälpa unga att få jobb?

– Vi vill ha ett system med privata arbetsförmedlingar där du själv väljer vilken förmedling du vill gå till. Framförallt ska de inte få betalt förrän de lyckats förmedla ett jobb. Det tror jag är absolut avgörande för att kunna göra något åt den matchningsproblematik vi har. Idag saknar även många unga en enda komponent för att kunna bli anställda och det ska även arbetsförmedlaren ordna. Det kan till exempel vara en kurs från gymnasiet en eller en kurs i svetsning. Det här kan privata arbetsförmedlare lösa på ett mycket smidigare sätt än en statlig myndighet.

Nu börjar folk packa ihop och lämna Almedalen. Hur känns det?

– Det är ganska skönt, man slipper trängas på Hästgatan och man hinner snabbare till olika ställen. Men jag tror ändå det är många som kommer att lyssna på Annie Lööfs tal. Vi har haft bra utspel där vi pratat om arbetsförmedlingen, misslyckandet med Fas 3 och hur vi kan hjälpa unga som står långt från arbetsmarknaden. Det är något jag hoppas att Annie tar upp i sitt tal.

Fler artiklar