fridolinMiljöpartiet presenterade under gårdagen sin valkampanj där en utav de största prioriteringarna ligger just på ungdomar. Ung Press reporter Lisa Svenhard tar ett samtal med Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin om skolan, framtiden och ungas engagemang. Fridolin pratar om höjda lärarlöner, nya handlingsplaner och en skola som uppmuntrar till att göra verkliga saker, och därigenom höja unga människors engagemang.

Vi börjar samtalet med att tala om vad som enligt Fridolin är det viktigaste för att kunna förbättra den svenska skolan.“Det viktigaste är att varje elev får den tid som hen behöver med sin lärare. Ska man lyckas med det måste man minska lärares pappersarbete, man måste anställa fler i skolan. Nu har Alliansens order gått precis tvärtom, man har ökat pappersarbetet och infört en massa snabba reformer som lärare haft omöjligt att ha koll på. Elever upplever sig som försökskaniner, för sånt som lärare inte kan svara på. Samtidigt har man skurit bort tusentals medarbetare. Så det vill vi vända, minska pappersarbetet och anställa fler.”

För att kunna göra detta talar Fridolin om att backa skattesänkningar på inkomster på över 40 000, för att på så vis kunna finansiera en satsning på höjda lärarlöner och fler anställda i skolan. “Ska man kunna få fler i skolan, då måste man höja lönerna”, menar Fridolin. Vändningen för skolan ska enligt Fridolin ske om sex år, detta med stöd av exempelvis det globala företaget McKinsey vars undersökningar visar på att en skolomvändning kräver omkring sex år. “Det är ju desto längre än den tid som Björklund haft på sig i svenska skolan. Så under nästa mandatperiod så ska vi se att vi ökar antalet anställda i skolan, att lärare får mer tid för sitt jobb och eleverna, och vi ska då kunna se vändningen inom sex år.” Detta menar Fridolin är en bra satsning för Sverige.

En stor del av de problem som finns i skolan beror på att många skolor har olika standard, det vill säga att skolan på ett sätt är väldigt segregerad. Elevers kvalitet på utbildning är beroende av vilken bakgrund man har och var man bor, menar Fridolin. För att förändra detta vill han att staten ska kunna gå in och upprätta olika handlingsplaner för att hjälpa de skolor som har det svårt, detta är ett förslag som Miljöpartiet driver tillsammans med Sveriges ledarförbund (rektorernas fackförbund).”Nu är det ofta så i krisiga skolor att man inte hittar rätt verktyg, och då står kommunen handfallen och ser på medan skolan fortsätter krisa år efter och år. Då är det lärare och rektorer som slutar och eleverna får betala priset.”

För att kunna få kompetenta lärare till skolor med stora utmaningar, anser Fridolin att man ska satsa på att lärare på dessa skolor får löneförhöjningar samt möjlighet till fortbildning. Enligt Fridolin är det just dessa förslag som har gett störst bevisad effekt när man då upprättar handlingsplaner. “Då är det just dessa förslag som man ska arbeta med”, säger han.

Därefter går vi vidare till att tala om ungas politiska engagemang och hur Fridolin ser på detta. Vi talar även om skolans betydelse i detta. Just detta – engagemanget – menar Fridolin går hand i hand med skolan och att det framförallt handlar om att lärare inte har tid att utforma lektioner som fångar upp elevers intresse. “Lärare sitter med mängder av olika idéer på hur man skulle kunna göra och hur man vill jobba med elever med deras idéer. Men idag har lärare en kvart att förbereda och efterarbeta en lektion, då ska man kunna tänka ut lektionen, producera material, utvärdera och ta samtal med elever. Det går inte.” Fridolin som i grund och botten själv är lärare tycker att det är väldigt lätt att hamna i gamla rutiner och utforma sina lektioner på samma sätt som för femton år sedan, då man som lärare inte har tid att vara kreativ.

Visserligen finns det många som är engagerade, men frågan är sedan hur man ska kunna uppmuntra de som har brinnande engagemang för någonting. “Det handlar ju om det ni gör. Att ni faktiskt tar ert engagemang och gör verklighet av det. Man har en idé och förverkligar den, då händer det saker. Sedan tycker ju jag, det är ju det jag jobbar med som lärare, att man behöver en skola som uppmuntrar att göra saker.” Fridolin fortsätter med att beskriva att samhällskunskapen inte ska bara handla om inövad fakta, utan att man faktiskt ska få lära sig hur saker och ting fungerar. “Att starta en tidning till exempel i skolan”, exemplifierar Fridolin. “Jag möter jättemånga unga som är jätteengagerade och dessutom är väldigt mycket kunnigare än vad jag själv var, vilket jag är mycket glad för.” Fridolin påpekar att många partier har svårt att fånga upp det där politiska engagemanget, men lägger vikt vid att säga att just Miljöpartiets ungdomsförbund Grön Ungdom är väldigt starkt och växande. “Är de unga engagerade, visar sitt engagemang och vågar tro på sig själva, då vågar jag också tro på demokratin,” avslutar Fridolin.

Fler artiklar