F!Fest (11 av 27)
Foto: Oskar Annermarken

Ett parti som är på frammarsch är Feministisk Initiativ. Deras utgångspunkt är feminism men vad gör partiet för ungdomar? Vi har Intervjuat F!:s talesperson Gudrun Schyman om just detta.

Vilka är partiets tre viktigaste valfrågor?

– Vi har inte det uppdelat på det sättet. Vi tycker att det allra viktigaste är att få in kunskaper om hur vi ska nå målet jämställdhet och ett samhälle fritt från diskriminering. För att kunna förstå hur vi ska göra så gör vi en feministisk analys som visar på hur maktfrågor ser ut. Det är en ny dimension av politiken som vi tycker måste in. Jämställdhet är ett samhällspolitiskt mål som vi måste arbeta för att nå och det är inte gjort.

Förutom F! – vilket parti är mest drivande inom feminism?

– Det är svårt att säga tycker jag. Det finns olika mått utav kunskap på det här området men det är inget parti som har feminism som huvudfråga, utan det är ett tillägg i de andra partierna. För oss är det en utgångspunkt. Vänsterpartiet har en rätt väl utvecklad syn på det här och miljöpartiet har det också ibland.

Vilket eller vilka partier skulle ni kunna tänka er att samarbeta med?

– Jag tror att vi kommer att samarbeta med både Vänsterpartiet och Miljöpartiet, delvis också med Socialdemokraterna. Kanske även med ett eller annat borgerligt parti när det gäller att få bättre en utformning av föräldraförsäkringen.

Vid vilken ålder tycker ni man ska få rösta för första gången?

– Jag tycker nog att man ska få sänka rösträttsåldern till 16. Jag tycker att med de här långa mandatperioderna vi har, alltså fyra år, så kan man bli långt över tjugo innan man får rösta för första gången. Det är inget bra sätt att involvera unga människor i samhällsbygget, utan det tar för långt tid.

Vilka insatser gör F! för ungdomar?

– Ja vi gör ju ingenting nu för vi är inte inne i riksdagen, ännu. Men vi tycker ju att vi kan göra väldigt mycket. Dels från när man är liten, det handlar ju om allt ifrån att det ska fungera bra på BB till att det ska finnas bra förskolor och bra skola. Men sen måste det finnas en smidighet i övergången från utbildningssystemet till arbetslivet. Vi tycker att det är bra med idéer om en garanti som säger att om du inte fått ett eget jobb på egen hand så ska man via kommunen eller arbetsförmedlingen kunna introduceras på jobb. Vi tycker lärlingssystemet är bra där man både jobbar och får utbildning.

Unga utesluts väldigt mycket idag. Hur kommer F! att arbeta för att unga ska få komma till tals?

– Ja att sänka rösträttsåldern är ju ett sätt naturligtvis. Men jag tror också att vi måste hitta mötesplatser över generationsgränsen på ett mer aktivt sätt och där är kulturen ett väldigt centralt område. Att det finns möjlighet till gränsöverskridande möten och till dialog. Att vi har biblotek som är öppna och där det inte kostar pengar, där man både kan träffas och ta del av vad andra tycker och tänker. Kulturen är ju det verktyg som vi har för att föra människor närmare varandra både över generationsgränser och över andra, exempelvis nationalitetsgränser. Så vi vill ju satsa betydligt mer på kulturen än vad vi ser idag.

Hur ligger det till med ungas engagemang i Feministiskt Initiativ?

– Jag är väldigt nöjd med att i Feministiskt Initiativ så har vi väldigt mycket unga människor. Och det tycker jag är ett bra exempel på att många vill, inte bara ha nytt innehåll i politiken, utan också nya former. De sociala medierna är centrala och är ju det som ger möjligheter och plattformar för unga att vara med på ett helt annat sätt än tidigare. Så därför är det för oss en väldigt viktig del i vårt politiska arbete.

Fler artiklar