Foto: Alina Larsson
Foto: Alina Larsson

Med ”Barnens rätt i samhället” som slogan anser Ung Press att BRIS är en organisation som måste uppmärksammas. Ung Press har därför träffat Kattis Ahlström, generalsekreterare för BRIS, för att intervjua henne om organisationen och dess delaktighet under Almedalsveckan.

Under Almedalsveckan har BRIS flera olika seminarier kring frågor som för tillfället är mycket viktiga. När vi träffar Kattis har hon precis hållit i ett seminarium där det talats om våld mot barn, hur viktigt det är att man uppmärksammar allvaret i att det i nio av tio utredningar, kring fall där barn blir utsatta för våld, läggs ner på grund av att man inte lyckas gripa förövaren. Andra aktuella frågor är bland annat skolan där barn mår dåligt och därför ofta får dåliga betyg, vilket kan leda till att de inte kommer in på gymnasiet. Att siffran över psykisk ohälsa bland framförallt unga tjejer stiger och stiger är en annan fråga som BRIS tittar mycket på. Man vill komma fram till hur man kan hjälpa barn och ungdomar på olika sätt, för att de ska må bättre.

Som generalsekreterare på BRIS ser dagarna för Kattis Ahlström väldigt olika ut. Hon berättar att hon gör allt från att vara ute på föreläsningar, till att sitta på kontoret för att utföra pappersarbete. Hon menar att arbetet från dag till dag ser väldigt olika ut då det handlar mycket om omorganisering. ”När man jobbar med barn måste man ständigt hänga med i vad barn gör och hur de beter sig. Märker man att barnen inte ringer in längre, då får man anpassa kommunikationssättet”, säger Kattis.

Förutom att omorganisera arbetssättet måste Kattis och hennes kollegor dagligen jobba för att BRIS ska få in pengar. Kattis menar att många tror att BRIS är subventionerat från staten, att organisationen är som en myndighet, men i själva verket får de inte in några pengar via staten alls. ”Vi måste leta efter folk som vill samarbeta med oss”, förklarar Kattis.

Det är viktigt att nå ut till många människor och detta tror Kattis Ahlström att man gör genom att man lyfter in ungdomar i paneler. ”Det jag blir mer och mer övertygad om här är att det finns en tendens att man pratar över ungas huvuden. Vi vuxna är för dåliga på att lyfta in unga i paneler och debatter och det är något vi måste ändra på. Vi hade i veckan ett seminarium om skolan där vi lyfte in en ung tjej och det gav verkligen otroligt mycket”, konstaterar Kattis.

Kattis tycker att hon har lyckats med sitt arbete när ungdomar själva kommer fram till henne och ger beröm, eller på något sätt uppskattar BRIS arbete. ”Förtroende hos ungdomar är basen och det borde vara en grund för dagens politiker också. Man måste sprida information och budskap som når ungdomar, där ungdomarna får känna sig delaktiga. Pratar man på ett sätt som ungdomar inte känner igen tror jag att det är lätt att ungdomar vänder ryggen till och slutar bry sig”, tänker Kattis.

Kattis bedömer att ungdomar lättast motiveras genom att man visar dem att de har en roll att spela. Hon beskriver att det är viktigt att man får folk att känna att de har en uppgift, att deras åsikt räknas. ”Ungdomar fungerar egentligen precis som vuxna, man får en stark och ärlig känsla när någon är nyfiken och på riktigt vill veta vad man har att säga om något. Det är när man tar människor på allvar som man skapar engagemang”, tipsar Kattis.

Slutligen vill Kattis uppmana vuxna att i framtiden släppa in ungdomar i sammanhang där ungdomars röster är betydelsefulla. ”Visserligen kan det vara läskigt att släppa in unga. Unga människor ser sådant som man själv inte ser, de speglar saker samtidigt som de ofta ställer högre krav. För mig handlar det mycket om ledarskap. Som ledare måste man vara modig och bestämma att ungdomar skall släppas in i verksamheten. Man får helt enkelt förklara att det är såhär vi gör, det finns ingen annan väg än att låta ungdomar vara delaktiga.”

Fler artiklar