kasselstrand
Foto: SDU

Sverigedemokraternas dag i Almedalen och Gustav Kasselstrand förbundsordförande för SDU:s tur att bli intervjuad.  Kasselstrand har varit förbundsordförande sedan 2011 och har arbetat på Sverigdemokraternas riksdagskansli där han senare blev avskedad på grund av att han i en debattartikel kritiserat behandlingen av Erik Almqvist i den uppmärksammade ”järnrörsskandalen”.

Vilka är era tre mest prioriterade valfrågor?

– Vi har inte beslutat om våra 3 politiska prioriteringsfrågor än, men troligtvis blir det kriminalpolitik, invandring och utbildningspolitik.

Vad vill ni göra konkret för att förbättra den svenska skolan?

–  Det finns en rad olika åtgärder som krävs för att höja den svenska skolan, det viktigaste är att skolan förstatligas och att man satsar på att höja kvaliteten på lärarutbildningen.

Jag läser i ert politiska program att ni vill avveckla det mångkulturella samhället, vad menar ni med det?

–  Mångkulturalismen är en ideologi som utgår på att ingen kultur ska vara överordnad någon annan i samhället, och det menar vi har lett till stora klyftor i samhället. Den svenska kulturen har helt förlorat sin ledande position, vi tycker att om man flyttar till Sverige måste man göra som svenskarna gör precis som om man flyttar till ett annat land och ska göra som dem där. För att man ska kunna underlätta för människor att komma in i samhället krävs det också anpassning.

Kan det inte anses paradoxalt att man vill att människor ska komma in i samhället, samtidigt som ni vill avskaffa integrationspolitiken?

– Vi tror inte att en integrationspolitik behövs, den leder till att människor låses i utanförskap istället för att de kommer in i samhället. Det kan man se om man tittar på den invandringspolitik som Sverige förde efter andra världskriget fram till 70-talet – då fanns ju ingen integrationspolitik. Människor kom hit och det fanns en efterfrågan på arbetskraft, de kom in i fabrikerna och jobbade. Nu har invandringen varit större än vad man kunnat hantera och då har också integrationspolitiken växt fram, men det skulle inte behövas en integrationspolitik.

Fler artiklar