Under den vita tältduken på Kilgränd 1 har oliktänkande, engagerade individer samlats för att tillsammans börja värma upp toppen av det isberg som kallas droger.

Med gemensamma krafter öppnas dialogerna upp och det är insamlingsstiftelsen Choice som håller i seminariet. Choice jobbar för att öka kunskapen och förbättra hälsan bland unga, där huvudaktören är läkarstudenter. Seminariet inleds med att två läkarstudenter från Choice redogör för deras arbete emot droger och psykisk ohälsa.
 

Från vänster: Leo Gerdén, Barbro Westerholm och Magdalen Gerger.

 
Ellinor Lord, AT-läkare och representant från Choice, menar att narkotikaanvändningen orsakas av den ökade psykiska ohälsan bland unga, och med hjälp av statistik underbygger hon sina argument. 3% av alla gymnasieelever har brukat droger mer än 20 gånger, samtidigt som 15% någon gång har provat “lättare” droger såsom cannabis. Parallellt med detta fortsätter unga att experimentera med primärt cannabis och enligt Lord blir unga mer och mer liberala i frågor kopplat till droger.
 
Från vänster: Cechael Sebghati Sparrfelt, Ellinor Lord.

 
Efter Ellinors redogörelse träder de första debattörerna upp på scenen. Det är Sveriges Elevråds ordförande Leo Gerdén, Systembolagets VD Magdalena Gerger och Liberalernas riksdagsledamot Barbro Westerholm. Gerger inleder debatten:
– Vi på Systembolaget har ensamrätt på alkohol i Sverige och en stor del av vårt arbete är att informera om de risker alkohol kommer med. Många hävdar att cannabis har tagit alkoholens plats bland de droger unga konsumerar, men vi ser snarare att de båda hänger ihop, förklarar hon. Gerger menar att folk som brukar alkohol löper en större risk att senare testa cannabis eller dylikt, därför bör det satsa på att preventera alkoholanvändning.

Westerholm kontrar Gerger med att forskningen visar att respekten för vanebildande medel drastiskt minskar bland unga. Medan Sveriges Elevråds ordförande Gerdéns åsikt är att det finns problem i att lättvindigt lägga in fler kurser i läroplanen för att förebygga problematiken, vilket han menar inte är den rätta vägen att gå.
– Vi behöver snarare direktiv utifrån och stiftelser såsom Choice som åker ut till skolor, informerar om riskerna med narkotika och att lärarna senare väver in det i undervisningen, menar Gerdén och tillägger att han tycker det borde finnas ett starkare fäste för elevhälsan i skolan istället för att mötas av en kölapp när man söker hjälp för eventuella psykiska besvär.

Systembolagets VD menar avslutningsvis att kunskapen bör nå den drabbade målgruppen utan pekpinnar och att det borde vara en öppen dialog.
 
Med gemensamma krafter, röster och åsikter har respektive aktör tillsammans hållit i skalpellen för att skrapa bort det yttersta lagret av isberget. Det är en lång väg att gå, men med hjälp av rätt resurser, kunskapsspridning och insatser kan vi gräva oss djupare ner i det problem som kallas droger. Det började i det vita tältet på Kilgränd 1, precis utanför Almedalen och fortsätter nu.
 

Fler artiklar