I förmiddags blev Anna Ekström, generaldirektör på Skolverket, utfrågad av Dagens Samhälle.

Anna Ekström tillsammans med utbildningsminister Jan Björklund.  Pressbild regeringskansliet:  http://www.regeringen.se/content/1/c6/16/52/78/50e9d4db.jpg
Anna Ekström tillsamans med utbildningsminister Jan Björklund. Pressbild regeringskansliet: http://www.regeringen.se/content/1/c6/16/52/78/50e9d4db.jpg

Idag blev Skolverkets generaldirektör Anna Ekström utfrågad i en ”heta stolen”-utfrågning. Den första frågan var ganska väntad och berörde att skolan har gått ner stadigt i PISA-undersökningen. Men hur dåligt är det egentligen? ”Jo, det finns stora problem”, medgav Ekström och fortsatte ”särskilt inom områden som matematik, läskunskap och natur-ämnen.” Hon påpekade dock att Sverige ligger väldigt bra till i ämnen som samhällskunskap och engelska.

Men är skolan bättre för vissa än för andra då, undrade moderatorn. Jo det kunde Ekström erkänna att den var. “Vi har haft problem med likvärdigheten på många plan” svarade hon på frågan. Ekström pratade om att ojämlikheten finns både mellan skolor och mellan olika grupper på samma skola. På frågan om denna trend blivit värre på senaste tiden svarade Ekström att föräldrarnas socioekonomiska bakgrund alltid har spelat roll i utbildningssammanhang.

En annan viktig aspekt enligt Anna Ekström är den ökade ambitionsnivån som finns, både i skolan såväl som i samhället. Hon poängterade att några generationer tillbaka förväntades det inte att alla ungdomar skulle gå gymnasiet, något som idag är en självklarhet för de flesta. Hon hävdade att det finns en annan förväntning på skolan idag, både att alla elever ska klara sig igenom gymnasiet, men även att skolan ska bidra till en form av medborgerlig värdegrund. Hon använde antimobbningsplanerna som växt sig starkare den senaste tiden som exempel på skolans försök att förmedla bra värderingar  till sina elever.

Fler artiklar