Mångfald och kvalitetsjournalistik, globala digitala aktörer och den framtida journalisten var några av de ämnen som behandlades när kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke gästade Mediedagarna. 

Foto: Fanny Beckman
Har Sverige en mediepolitik? Foto: Fanny Beckman

Under ett seminarium om hur Sverige ska tackla den allt mer digitaliserade medievärlden öppnar moderator Ulla Carlsson, professor i yttrandefrihet, medieutveckling och internationell politik  med att konstatera att unga inte tycker det är av relevans hur medier ser ut och konsumeras. Jonas Ohlsson, medieforskare på Göteborgs universitet, fortsätter med att visa statistik som indikerar att antalet unga vuxna som prenumererar på dagstidningar har halverats de senaste 20 åren. Där tar diskussionen slut och hur och varför detta är problematiskt är ingenting som deltagarna spinner vidare på. I stället övergår de till att prata om i fall det är problematiskt eller ej att journalistiken byter plattform från tryckt till digitalt.

AnnaKarin Lith, redaktionell chef på Mittmedia, belyser det faktum att teknikens utveckling medför en viss diskriminering. Hon vänder sig till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke som finns på plats med en önskan om att satsa på bättre bredband och mobiltäckning. Detta för att inte exkludera de människor som saknar detta från att konsumera nyheter.

Bah Kuhnke, som kommer direkt från ett regeringsmöte, berättar att regeringen nu ska tillsätta en utredning som förhoppningsvis ska leda till en ny mediepolitik där framför allt mångfald och kvalitetsjournalistik ska lyftas fram. Hon menar att digitaliseringen av nyhetsflödet har blåsts upp som ett större problem än vad det egentligen är, att det inte ska behöva spela så stor roll hur vi konsumerar media – utan att vi faktiskt gör det. Däremot är hon, likt övriga deltagare, bekymrad över det faktum att mediekonsumenterna väljer att inte längre betala för de tjänster som nyhetsaktörerna erbjuder. Svenska medier förlorar sin publik till globala digitala aktörer.

Seminariet avslutas med frågan ”vilka är framtidens journalister?”. Den är riktad till Ulla Sätereie, prefekt vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation Göteborgs Universitet.

Svaret blir kort och koncist:

– Det finns ingen mall för hur en framtida journalist ser ut. Mina studenter vill bara arbeta med journalistik, och de vill framförallt ha ett jobb, säger Ulla Sätereie.

Fler artiklar