Hur ska unga inspireras att utöva folkmusik och folkdans? Under lunchsamtalet i Clarasalen på Musikaliska i Stockholm diskuteras frågan. Ungdomarna själva, de lyser dock med sin frånvaro.

Anna Gustavsson. Foto: Mikael Rapp
– Jag hoppas att Ethno-lägret alltid ska finnas kvar som en mötesplats för alla världens folkmusicerande ungdomar, säger Anna Gustavsson, student vid Musikhögskolan. Foto: Mikael Rapp

 

– Vi kan se det här som ett problemsamtal eller som ett utvecklingssamtal. Jag skulle vilja se det som det sistnämnda. Det finns mycket folkmusik som har möjligheter att nå ut till barn och ungdomar säger, Sofia Joons, verksamhetsledare för Riksförbundet för Folkmusik & Dans och projektledare för Folk- och Världsmusikgalan när lunchsamtalet öppnas.

Och det är just den frågan; hur musiker, dansare och andra kulturutövare ska nå ut till ungdomar, som diskuteras. En rad talare kliver upp framför de fullsatta stolsraderna och berättar om sin verksamhet och lyfter problemen och möjligheterna som de ser. Eiwor Kjellberg är folkmusiker från Hälsingland som driver projektet FolkUngar som reser runt och besöker skolklasser med fioler och gitarrer för att de ska få testa på att göra egen musik.

– Folkungar gör folkmusiken tillgänglig för alla. Vi möter alla var de är och befinner sig i livet. Barn ska få möta folkmusiken redan i grundskolan, säger hon.

Anna Gustavsson, som spelar nyckelharpa och studerar på musikhögskolan i Stockholm berättar om hennes upplevelser av Ethno, som är ett folkmusikläger för ungdomar.

– Jag hade en bild av att det bara var äldre människor som höll på med det och att musiken var till för dem. Men sedan jag åkte på mitt första Ethnoläger har jag träffat tusentals ungdomar från hela världen som håller på med folkmusik. Jag hoppas att det alltid ska finnas kvar som en mötesplats för alla världens folkmusicerande ungdomar, säger Anna Gustavsson.

Hon är den enda som kliver upp och talar inför publiken som är från den berörda målgruppen, och hon kan se problematiken i det.

– De som är här i dag är ju de som bestämmer i de här frågorna. Men jag tror att det är bra att ungdomar får vara med och uttala sig också. Framför allt tycker jag att de som bestämmer borde komma och titta på någon Ethno-konsert eller besöka en låtverkstad för unga, säger Anna Gustavsson.

Sofia Joons säger att hon tänker att sådana här samtal kanske inte är så intressanta för ungdomar att komma och lyssna på som svar på frågan varför hon tror att det är mest äldre som samlas och prata om ungdomarnas kulturintressen.

– Det är kulturpolitik det handlar om. Nu valde vi att ta den här diskussionen öppet för alla. Det finns bra musiker och dansare och folkmusiken har vuxit sig större bland unga, säger Sofia Joons.

Fler artiklar