Försvinner religionen när förnuftet ökar? Ung Press har träffat Antje Jackelén, Sveriges första kvinnliga ärkebiskop.

Foto: Fanny Beckman
”Journalister behöver kunna en del av religionens historia” Foto: Fanny Beckman

– Jag tror på att förena sociala mediers styrkor med önskan om att förmedla med fler nyanser.

Det säger ärkebiskopen om medieproducerandet kring religion och konflikter.

Under fredagsmorgonen mötte Ung Press upp Antje Jackelén, ärkebiskop i Svenska kyrkan, för att prata mer om religion, hur journalister ska förhålla sig i bevakningen av politik och konflikter – samt ungas roll i den allt mer digitaliserade världen. Antje Jackelén deltog tidigare på morgonen i ett panelsamtal om journalistik och religion där hon betonade kunskap som en viktig faktor vid bevakningen av konflikter.

– Journalister behöver kunna en del av religionens historia, eller visa en nyfikenhet för den. Det måste finnas en förståelse för att religion både är ett kollektivt och ett individuellt fenomen som innebär många fler nyanser än bara svart och vitt.

Ärkebiskopen jämför vikten av förståelsen med en väderliknelse.

– Vädret kan vara både dåligt och bra, men vi behöver förstå både hög- och lågtryck för att förstå vad det innebär, säger Antje Jackelén.

– Vi kommer från en tid i vårt land där det har sagts att vi inte behöver kunna någonting om religion för att det är någonting som kommer att försvinna. Jag hoppas att vi tillsammans kan skapa ett förnyat intresse för att titta närmare på samspelet mellan religion och demokrati, religion och politik, fortsätter hon.

En viktig del av bevakningen av religion och konflikter är hur medier förflyttar sig till den digitala världen och sociala medier – någonting som också unga spelar en stor roll i.

– Jag tycker mycket om sociala medier och jag uppskattar snabbheten, säger Antje Jackelén. Dock ser jag naturligtvis också riskerna med det, vilket handlar om att det kan bli för lite eftertanke. Då kan djupet och nyanserna gå förlorade.

 

 

Fler artiklar