Alla deltagare under seminariet under torsdagen. Bild: Elin Nilsson

Under den sista dagen av den digitala Almedalsveckan anordnade organisationen Friends ett seminarium för att diskutera skolan och rasismen. Rapporter visar att många elever utsätts för rasism och det vill samtliga i panelen förändra genom uppmärksammanden och samtal.

Organisationen Friends anordnade ett seminarium under torsdagen för att diskutera rasism inom skolan. Generalsekreteraren för Friends, Maja Frankel, berättade att de i sin rapport från 2021 har sett att en tredjedel av barn med utländsk bakgrund utsätts för rasism i skolan. De menar därför att det är något man måste börja titta på och benämna som rasism.

– Vi distanserar oss från rasismen i dag och en rapport från Harvard visar att barn bland annat kan få sömnproblem och ångest av att uppleva det. Vi vuxna måste ta det på allvar och det har vi misslyckats med att göra, säger Frankel. 

Hon förklarar också att de ser en negativ utveckling kring rasismen i skolan och att etnicitet är den vanligaste anledningen till att barn utsätts för mobbning. Frankel beskriver fortsättningsvis att de som har något som sticker ut från normen blir mer utsatta i den strukturella rasism som Sverige har och att det behövs mer kunskap om det i skolan. 

Martin Roth som är rektor på Malmö Borgarskola deltog under seminariet och är en av de rektorer som försöker minska antisemitismen på sin skola, genom att bland annat anställa en pensionerad jude som finns tillgänglig på skolan, håller samtal med eleverna och berättar om sina upplevelser. De har dessutom gjort andra projekt och kommer fortsätta med dem. 

– Vi försöker gripa tag i allt som finns, vi har bland annat fortbildning för lärare och nu kommer vi ta nästa steg och försöka skapa det för eleverna också, säger Roth.  

En av de som också deltog under seminariet var Maria Dexborg som är talesperson för Forum för föräldrar till afrosvenska barn samt vice ordförande i Afrosvenskarnas Forum för Rättvisa. Hon beskriver att det behövs fler samtal om den rasism som sker och vill se utbildning inom afrofobi för arbetande lärare och de som är under utbildning. Samtidigt beskriver hon ett behov av att se över det material som används i skolan för att öka representationen och att de svenska politikerna också behöver arbeta med de resolutioner som EU har beslutat om så att Sverige efterföljer dem.  

– Jag anser att afrosvenska barn som en synlig minoritet drabbas av afrofobi från födseln och blir medvetna om hudfärg redan i förskoleåldern. För att hantera rasismen i skolan behöver all personal i skolan en ökad kunskap om rasism och en revidering av existerande läromedel. Det behövs ett ansvarstagande på olika nivåer, säger Dexborg.

Hon beskriver samtidigt att den strukturella rasism som Sverige har i dag förmodligen grundar sig i att det inte finns något offentligt erkännande av vårt lands koloniala arv och den indelning av människor som Carl von Linné gjorde som lever kvar idag och möjliggjorde slavhandeln samt avhumaniserade människor med afrikanskt ursprung. Som mamma till ett afrosvenskt barn känner hon oro över den situationen som pågår i Sverige och i skolan.   

– Min uppfattning är att rasismen inte hanteras så bra i skolan i dag och vi som föräldrar känner en frustration och rädsla över att ej kunna skydda våra afrosvenska barn från rasismen. Afrosvenska barn har en dubbel utsatthet då både jämnåriga och vuxna i skolans värld utsätter dem för afrofobi. När en kränkningsanmälan väl görs följs dessa oftast ej upp på ett korrekt sätt, säger Dexborg. 

Från kommunen deltog Sara Wettergren som är kommunalråd i Malmö. Hon beskriver att hon ser att rasism inom skolan är ett ämne som är svårt att arbeta med, men att det samtidigt är något de behöver arbeta med.

Till sist deltog också Annette Linander Region Skåne (C) som vittnar om att de är medvetna om att det är ett problem och att det dessutom är hos dem det hamnar samt att de själva har arbete att göra på sin egna arbetsplats och att barn inte borde behöva utsättas för detta. 

Frankel avslutade till sist seminariet genom att förtydliga att det inte ska se ut som det gör i dag och att de kämpar på med de här frågorna.   

Reporter: Elin Nilsson

Fler artiklar