Elisabeth Svantesson 2
Foto: Fredrika Eriksson

Denna onsdag var det dags för Elisabeth Svantesson (M), arbetsmarknadsminister, att svara på frågor om hur unga utan skolbetyg ska få arbete i en frågestund som arrangerades av Dagens Samhälle.

Svantesson pratade mycket om att utbildningen är nyckeln för att unga ska komma in på arbetsmarknaden. Hon berättade att arbetsgivare inte vill anställa unga utan utbildning, och att hon satsar aktivt på att motivera ungdomar att utbilda sig. Svantesson menade att det är viktigt att vidta många olika åtgärder för att bekämpa ungdomsarbetslösheten eftersom unga har särskilt svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. En av åtgärderna som nämndes var en sänkt arbetsgivaravgift för ungdomar.

Svantesson, som tillträdde som arbetsmarknadsminister i höstas, fick även stå till svars för sin bakgrund inom Livets Ord.

– Uppenbarligen så väcker det en del känslor hos människor. Jag är kristen och har varit det hela mitt liv, och det är någonting som är väldigt naturligt för mig att prata om.

Efter seminariet fick Ung Press möjlighet att fråga Svantesson om den så kallade dubbelstöten, något som har fått mycket spridning i Almedalen. Jag bad henne förklara vad dubbelstöten är och vad det innebär för unga.

– Dubbelstöten handlar om att om vi både höjer restaurangmomsen och kostnaden att anställa unga kommer det påverka ungas möjligheter till jobb eftersom många unga finns i den näringen.

Jag frågade även vad hon trodde den viktigaste åtgärden är för att få in unga på arbetsmarknaden.

– Det finns många saker man måste göra. Det man gör nu är att jobba väldigt aktivt med YA-jobb [yrkesintroduktionsanställningar] som handlar om att unga ska lära sig jobbet på jobbet. Det är en ny väg in för unga och jag tror att det kommer betyda mycket för att unga ska få sina första jobb.

Fler artiklar