Bild: Farahnaz Akbari

Under ett av Almedalens seminarium diskuterade organisationer hur vuxna kan motverka klimatförändringarna. Deltagarna var överens om att unga gör mycket för klimatet och att fler vuxna behöver ta större ansvar.
– Vi vet alla att tiden tickar, sade deltagaren Per Hörberg.

Under Almedalens tredje dag samlades medlemmar från organisationerna EarthBanc C6, We Are Laja och Initiativ Samutveckling för att diskutera klimatfrågan. Från Earthbanc C6 medverkade projektledarna Per Hörberg och Rishabh Khanna. Den sistnämnda inledde seminariet med att hylla alla unga runt om i världen som kämpar för en grönare planet. 

– Stort tack till alla unga där ute som utmanar dagens system, ni har gjort en stor del av arbetet. 

Hörberg berättade att han har ignorerat problemet under större delen av sitt liv och inser sitt misstag. Trots att klimatfrågan är aktuell sedan lång tid tillbaka och det har funnits statistik och information inom området länge ökar de fossila utsläppen. Hörberg underströk att vi måste blicka framåt för att kunna göra skillnad.

– Det är hög tid att vara till hjälp. Vi vet alla att tiden tickar, den tickar varje minut på grund av den globala uppvärmningen.

När fokuset riktades mot att hjälpa den yngre generationen med att bekämpa klimatförändringarna gav samtliga av de 19 deltagarna, som representerade 7 olika länder, olika förslag. En av deltagarna uppmärksammade ekonomins roll.

– För mig är det mer och mer uppenbart att vi måste ompröva nya metoder och vara nytänkande. Just för att våra samhällen är små och för det mesta baserade på pengar och hur vissa eller många människor kan tjäna pengar.

Deltagaren menade att det finns en väletablerad vinsttanke i dagens samhälle som är onyttig och att den måste brytas för att det över huvud taget ska kunna lösa klimatfrågan. Hon betonade att vi i stället måste tänka på att ta hand om våra medmänniskor, en tanke hon ansåg har gått förlorad genom tiderna. 

Avslutningsvis uppmanade projektledarna alla vuxna att tänka på vad de kan göra för att ta ansvar när det gäller klimatet.

Reporter: Farahnaz Akbari

Fler artiklar