Evin Badrniya är 22 år gammal och är andra vice ordförande för Kristdemokraternas Ungdomsförbund (KDU). Vi möter Evin för en samtidskoll av Sverige ur ett ungt, politiskt perspektiv.  

Bild: KDU

Evin pluggar juridik vid Stockholms Universitet och tar examen sommaren 2022. Trots sin unga ålder har hon en gedigen politisk karriär bakom sig, men att vara ung har inte alltid sina fördelar.  
– Jag började engagera mig i ett ungdomsförbund, som ung är det ett bra forum så min ålder har väl inte varit ett specifikt problem på det sättet. Ens unga ålder kan dock resultera i att man inte blir tagen på allvar, jag är väldigt aktiv på sociala medier där folk ofta använder härskartekniker mot mig för att jag är ung. 

Att vara ung tjej och engagerad i Kristdemokraterna har inte alltid varit lätt. Motståndarsidan är ofta snabba med att kritisera för Evins unga ålder men hon berättar att åldern inte varit ett problem internt i partiet. Kritiken kommer från motståndarsidan. Evin säger med en ganska lättsam ton att kommentarer som “Hur kan du som ung tjej stötta KD” inte är ovanliga, utan något hon ofta får ta emot. 

Varför tror du att ålder ofta används som ett argument för att sätta sig emot någon man inte håller med? 
– På senare tid har Sverige skapat en tradition av att ha mycket unga politiker och jag tror att många kan störa sig på det för att de tänker att unga inte har utbildningen eller den arbetslivserfarenhet som krävs, menar Evin och fortsätter:

Evin berättar att de är färre överlag som väljer att engagera sig politiskt och att det då blir lättare för unga politiker att klättra till högre positioner. Något som hon tror kan göra många oroliga över att utbildningsnivån ska sjunka som exempel.
– Sedan kan det nog handla om att många kan vara ganska kritiskt inställda till unga människor, de kan tänka att unga är mer naiva och känsliga men ålder är nog ett ganska enkelt argument att ta till för att tysta ned en meningsmotståndare.

Karriären och engagemanget för politiken

Är det viktigt att bygga en karriär? Hos Evin är det tydligt att hon verkligen brinner för politik och att hon ser på det mer är som ett jobb. För Evin handlar politiken om att ta chansen att skapa förändring, och ser stor fara med att ta det politiska engagemanget för givet. Hon berättar att hon bryr sig väldigt mycket det hon skriver om och hennes stora intresse för det.
– Jag har ett genuint intresse för politik och jag brinner verkligen för det. Annars har jag svårt att se varför man skulle ge sig in i ett parti som har tre procent i mätningarna och fortsätta där, säger hon.

Evin fortsätter att berätta om hennes relation till politiken och vikten av Sveriges yttrandefrihet.
– Jag tycker att politik är otroligt kul och jag är glad över att vi har möjlighet att uttrycka oss fritt här i Sverige. Jag föddes i Iran som är en sträng diktatur och jag tänker på mitt politiska engagemang som ett privilegium snarare än något jag kan välja bort så fort jag inte pallar. Allt det här ger mer energi till fortsätta jobba för det jag tror på. 

Tycker du det är viktigt att sätta upp mål och gör det att du får lättare att lyckas med det du vill? 
– Intressant fråga, jag läser juridik och tar examen 2022 och det resulterar i att jag ofta väger mellan om jag ska satsa på politiken eller juridiken. Jag vill undvika att bli en broiler, en ung person som utan arbetslivserfarenhet helhjärtat satsar på att bygga en karriär inom politiken. Mitt mål är att bygga upp min erfarenhet innan jag ger mig in i något politiskt helt och hållet. Min ambition är att jag vill jobba med något som är inom det jag pluggar så jag har ingen tydlig plan just nu när det gäller politiken.

När vi frågar henne om hennes karriärplaner berättar hon istället om de ambitioner och mål hon har. För henne är det viktigt att inte ha för starka karriärmål när det kommer till politik, eftersom hon tror det kan göra henne till en sämre politiker om man är hon är för inställd på målet.
– Jag har inte satt några specifika mål, inget jag måste bli om tre år för jag tror att en sådan person kan bli för fokuserad på sin karriär. Politiken kräver att man gör uppoffringar och att man kan ändra sig och jag tror det är lite riskabelt när människor gör politiken till sin enda karriär.

Tror du det är lättare att vara engagerad politiskt än att vara engagerad i en annan del av samhället? 
– När det kommer till att bygga karriär tror jag att politiken är är bra, men de jobbiga är att man blir väldigt hårt dömd för vilken politiskt åsikt man har. Jag har valt ett parti och en ideologi som inte har så stor förankring bland folk i min ålder och då kan jag ofta ses som ganska kontroversiell vilket är synd, berättar 22-åriga Evin.
– Det finns också en risk när det kommer till relationer, att vänner tar avstånd och liknande. Den problematiken tror jag inte riktigt finns om man exempelvis engagerar sig ideellt, då kan det nog bli lite mer friktionsfritt men det finns inget jag brinner så mycket som för politiken så det är en risk jag får ta. 

Politisk engagemang över sociala medier

Det är många unga som väljer att engagera sig just på sociala medier och politiken står sällan i centrum bland unga idag. Evin tycker även att sociala medier kan begränsa ungas engagemang. Många unga tycker det räcker att dela en bild på sin story för att ta ställning men Evin menar att namnet är något mer.
– Problemet med sociala medier tror jag är att det lätt kan bli en ganska spänd stämning där man ofta tar hänsyn till vad gruppen tycker snarare än vad du själv tycker, förklarar Evin.

Hon tror att en fördel politiken har är att du lär dig att verkligheten inte är så svartvit som man kan tro och säger att sociala medier är bra, men att det kan vara svårt att få en helhetsbild av världen där.
– Många känner nog att det räcker att exempelvis dela något på sin story och så får någon annan göra resten, men det tankesättet vill jag komma bort ifrån. 

Evin är tydlig med att politiken behöver bli bättre på att bemöta ungdomar. Hon upplever att många unga politiker lätt kan bli lite “lillgamla” och risken med det är att många unga kan ta avstånd från politiskt engagemang. Istället är det viktigt att satsa på att kampanja, att finnas där unga befinner sig och att försöka få så många som möjligt intresserade för politiken. Hon tar upp KDU som exempel och berättar att anledningen till deras goda medlemssiffror är för att förbundet hittat en god strategi för att möta unga på.

Evin anser att politiken behöver att bli bättre på att bemöta ungdomar, för att få fler unga intresserade för politiken.

Varför tror du att många unga ofta slutar sitt engagemang vid en delning i sitt flöde eller på sin story? 
– Det har nog mycket att göra med vilka politiska trender som finns just då och en okunskap kring hur beslutsprocesser och liknande faktiskt går till.

Evin ger exempel på “cancel culture” som handlar om att mota bort folk som inte tycker likadant för att själva få mer makt över exempelvis sociala medier. Något hon anser är fel, även om sociala medier också kan vara en slags frihetsreform att få tillgång till information på. Hon menar att det finns en viss acceptans att låta en åsikt dominera beroende på vilken politisk sida du tillhör.
– Jag försöker aktivt att följa människor jag inte håller med för att se vad de tycker och tänker, allt för att inte bli fast i en bubbla med en viss åsikt. Toleransen mot att bara låta en åsikt dominera och intoleransen mot att säga emot tror jag är fel och det kan nästan bli lite “högstadiemobbning” om någon har en åsikt som avviker lite. Allt det här tror jag kan få folk att avstå från att uttrycka sina åsikter mer.

Skolans roll i demokratin

Vi kommer in på skolans roll när det handlar om ungas intresse för politiken. Evin berättar att många skolor stänger ute politiker och ungdomsförbund, mycket för att de antagligen inte orkar hantera motsättningar mot att ungdomsförbund kampanjar i skolans lokaler. 
– Vikten av att ha en nära kontakt med elever är inget som ska underskattas, snarare tvärtom, understryker hon och säger att hon tycker att skolan borde ta ett större ansvar gentemot att öppna upp sin verksamhet för politiska partier. 

Evin tycker att skolan borde ta större ansvar gentemot att öppna upp sin verksamhet för politiska partier så de kan träffa unga. Hon tror att många unga är rädda för att bli dömda om de tar ställning för eller emot något, eller att unga inte vågar gå med i ett ungdomsförbund som kanske inte anses vara “coolt”.
– Många aktivister online missar oftast det, att just ta ställning för eller emot något och många tycker nog att det är ganska skönt för att slippa bli stämplad för att vara en tråkig politiker. Folk hittar alltid fel och brister vilken sida du än väljer eller vilket parti du än öppet sympatiserar med och det kan nog göra att många istället väljer att avstå för att bara följa strömmen. Trender kommer och går och allt kan förändras över en natt och jag tror att många unga väljer att inte välja sida för att undvika en eventuella “attack” från den stora massan vilket är väldigt tråkigt och det ogillar jag verkligen starkt.

Har du något tips eller budskap till andra unga som sitter med en dröm och en idé men som inte riktigt vet hur den ska bli verklighet? 
– Jag tycker att man ska följa sin dröm, utan att tveka. Ska man bara bry sig om man andra ska tycka och tänk om det man säger eller gör kommer man till slut bara att stå och stampa på stället. I värsta fall kan det bli så att någon säger upp bekantskapen med dig men då kanske det inte var en bra vän. 

I många länder straffas du för politiskt engagemang och Evin är noga med att lyfta fram att hon tycker fler borde ta chansen att uttrycka sig fritt, en chans som faktiskt finns i Sverige, för vem vet, det kanske inte alltid kommer att förbli så.
– Det finns många som tror att man behöver lägga all sin tid om man går med i ett ungdomsförbund, så är det inte, du engagerar så mycket eller så lite du vill. Det finns inga gränser, bara tuta och kör! avslutar hon.

Trots att Evin inte har en utstakad plan kring sitt politiska engagemang är en sak säker. Hon brinner verkligen för det hon tror på och budskapet är tydligt: Ta inte demokratin för givet. 

Henrik Dävermo och Adela Ochotnicki 

Fler artiklar