Från vänster: Lotten Sunna, ordförande för Utan skyddsnät, Olga Rosengren på Qjouren Väst och Annika Hirvonen från Miljöpartiet under seminariet. Bilder: Elin Nilsson
Mäns våld mot kvinnor hamnade på dagordningen för inte så länge sedan och det togs även upp under andra dagen på Almedalen. Föreningen Utan skyddsnät höll i ett seminarium där många deltog och diskuterade skyddat boende för dessa kvinnor, bland annat Annika Hirvonen från Miljöpartiet. 

Utan skyddsnät grundades under Metoo-rörelsen 2017 och arbetar bland annat med mäns våld mot kvinnor som harmissbruk. Lotten Sunna, ordförande för föreningen, beskriver att perspektivet kring kvinnorna som har ett missbruk och utsätts för våld saknas och att de inte får något skydd. 

– Det finns en acceptans för våldet mot de med drogproblematik och när vi lyfter vår bredare syn så hamnar fokuset trots det ändå på prostitution. Det ska också prioriteras, men det finns fler erfarenheter som de i vår målgrupp har varit med om, sade Lotten Sunna. 

En annan som deltog i seminariet, och som arbetar på ett skyddat boende för kvinnor, var Olga Rosengren. Hon arbetar på Qjouren Väst och berättade att många kvinnor drar sig för att söka hjälp för att de fått ett dåligt bemötande. Rosengren beskrev också att situationen handlar om att förmedla kunskap om den situation som kvinnor med missbruk befinner sig i när det handlar om att få ett skyddat boende. 

– Det handlar om kunskapen kring att det finns krav på kvinnorna för att få ett boende. Antingen avgiftning eller att de behöver avliva sin hund och det är svårt att nå upp till det. Jag tror nog att man behöver vända på det och hantera våldet först, sade Olga Rosengren från Qjouren Väst. 

Miljöpartiets Annika Hirvonen deltog i seminariet istället för Märta Stenevi som inte kunde medverka på grund av regeringskrisen. Hirvonen höll med om det Rosengren sade, men poängterade också att det behövs resurser och mer pengar till det här, vilket bör vara ett fokus i nästa budget. Hirvonen beskrev också att deras parti vill ändra synen på kvinnorna med missbruk som utsätts för våld och menar att det inte ska ses som att det är deras fel utan att de ska betraktas som brottsoffer. 

Sunna avslutade sedan seminariet med att de kommer fortsätta arbetet med det här och att de hoppas att det kommer blir mer resurser till frågorna kring mäns våld mot kvinnor med missbruk framöver.  

Reporter: Elin Nilsson

Fler artiklar