KDs EU-ekonomi
Foto: Fredrika

Denna måndag var det dags för KD att stå till svars för sin Europapolitik i ett seminarium som anordnades av EU-kommissionen i Sverige. Kristdemokraterna representerades av riksdagsledamoten Désirée Pethrus, även ledamot i EU-nämnden och Utrikesutskottet. Hennes farfar Lewi Pethrus var en av grundarna av Kristen demokratisk samling som senare blev Kristdemokraterna. Désirée Pethrus är en sann Almedalsveteran som enligt egen utsago har varit med i tjugo år.

Pethrus inledde med att styrka att hon är stor Europavän, och att påminna om att EU grundades av Kristdemokrater. Hon betonade att man kan åstadkomma mycket mer om man jobbar tillsammans än om man jobbar ensam.

– EU ska göra det som de klarar bättre än vad vi gör i Sverige.

Seminariet handlade mycket om vilka värderingar som finns hos Kristdemokraterna. Spaniens lagförslag om att göra abort olagligt med endast vissa undantag framkallade en fråga om KD:s syn på frågan. Pethrus svarade att hon stöder kvinnans rätt till abort fram till vecka 18. Vidare sade hon att det är svårt att sätta en gemensam social norm, och EU ska inte bestämma över medlemsstaterna när det gäller abortfrågan.

– Partiets vision är att EU är och ska förbli ett fredsprojekt. EU finns till för att bevara freden i Europa efter andra världskriget genom samarbeten.

Sedan fick Pethrus, precis som Carin Jämtin dagen innan, fick fem korta frågor att svara på.

Euron: Nej

Jean-Claude Juncker: Ja

Bryssel eller Strasbourg: Bryssel

EU-försvar: Nej

EU-skatt: Nej

De tre viktigaste frågorna inom EU är enligt Pethrus ekonomi, social trygghet, och mänskliga rättigheter.

– Bevara en generös flyktingpolitik till Sverige och EU, även om vi nu ser att det är tufft i många medlemsländer.

Fler artiklar