Karin Aaseby, verksamhetsledare på Demokratibygget, på seminariet under Almedalsveckan. Bild: Elin Nilsson
Sverige firade 100 år av demokrati förra året samtidigt som demokratierna världen över minskar och står inför utmaningar. För att bevara demokratin arbetar Demokratibygget ideellt med att stärka och lyfta ungdomarnas röster nu och inför framtiden.

Under Demokratibyggets seminarium om skolan och demokratin diskuterades olika former för skolor att arbeta med eleverna kring demokrati. De förklarade att elevernas medverkan och erfarenheter är viktiga, men att de unga ofta inte tror att de kan påverka och att skolan har ett ansvar.

– Det är många skolor som har möjligheten att arbeta med det och det gäller att inte fastna i utmaningarna som finns, säger Helena Barrett, verksamhetsledare på Demokratibygget.

År 2016 startades den ideella organisationen Demokratibygget för att arbeta med hur skolan kan ge ungdomar känslan av att de har en röst som kan förändra. Det gör de under en tid när världens demokratier minskar och står inför utmaningar som antidemokratiska krafter och utanförskap. Den situation som demokratin befinner sig i handlar däremot inte bara om unga, vuxna har ett ansvar kring att också lyssna och ta in de unga i demokratiska frågor.  

– Vi har egentligen ett system som är uppbyggt på ett sätt där de unga blir passiva åskådare och då försvinner de. De vill vara medspelare och om de får det så kan det ske fantastiska saker, säger Nina Höglund, rektor på Farstavikens skola.

I dag finns det dessutom unga som kommer från eller har flytt från länder som inte är demokratier och de kan också komma med värdefulla insikter och lärdomar. Det är också något man kan arbeta med både för att de ungdomarna ska kunna känna att de kan ta sin demokratiska uppgift i Sverige samtidigt som de som växt upp i en demokrati kan lära sig från deras perspektiv. 

– Många kan fly från politiskt förtryck och då måste man etablera ett nytt synsätt och visa att den lilla människans perspektiv inte är ointressant. Man kan också komma med känslan att man inte blir förstådd eller inte har utbildning och det är viktigt att visa att man oavsett bakgrund är en människa vars tankar och åsikter är av betydelse, säger Nina Höglund.

Till sist rekommenderar verksamhetsledaren Karin Aaseby på Demokratibygget att det i arbetet med eleverna ska handla om deras hjärtefrågor och att det är viktigt att man tar det till verkligheten och inte skapar scenarier som är på låtsas. Helena Barrett förklarar också att det gäller att skapa förutsättningar för eleverna som gör att de kan klara av det och Nina Höglund menar att det till sist även är viktigt att läraren öppnar upp för dialog med makthavare.

Reporter: Elin Nilsson

Fler artiklar