Frida Mörtsell och Soraya Hashim från Rättviseförmedlingen håller presentation på Mediedagarna.
Frida Mörtsell (t. v.) och Soraya Hashim (t.h.) presenterade Rättviseförmedlingens nya hjälpverktyg för redaktioner som vill jobba för en bättre representation. Foto: Emma Uddesson

 

Medier ska inte osynliggöra någon, de ska tvärtom få fler att känna sig inkluderade.
Det var budskapet som inledde Rättviseförmedlingens presentation på Mediedagarna i Göteborg. 

Men hur kan medier bli bättre på representation i sin rapportering? Ett sätt kan vara med hjälp av Rättviseförmedlingens nya verktyg, framtaget av bland andra projektledare Frida Mörtsell och Soraya Hashim. Och konceptet introducerades med talande statistik.

20 procent av alla svenskar har två föräldrar som är födda utomlands. En siffra som till en början förvånade Rättviseförmedlingens Soraya Hashim.

– Jag trodde inte att det var så många. Sedan insåg jag att det var för att medierna hade gett mig en verklighetsbild som inte stämde, säger Soraya Hashim.

Rättviseförmedlingen efterlyser bättre representation i mediers rapportering, och vill nu hjälpa dem genom att erbjuda ett webbaserat verktyg som kartlägger vilka som får uttala sig i skrivna artiklar. I första hand kommer fokus ligga på representation av kön och ursprung. Men det finns utrymme för fler dimensioner i framtiden. Att kartlägga ålder skulle kunna vara ett av flera kommande tillägg, menar projektledare Frida Mörtsell.

Idag presenterar Ung Media tillsammans med Svenska Journalistförbundet en undersökning som visar att unga på flera sätt är underrepresenterade i medier. Hur jobbar ni med representation av unga?

– Vi har inget som säger att vi inte jobbar med det, men det är inte något vi arbetar aktivt med. De flesta av våra efterlysningar riktar sig mot människor i yrkesverksam ålder, 25–50 år. Innan dess är man kanske inte någon expert eller har det kontaktnätverket som efterfrågas, säger Frida Mörtsell.

 

Fler artiklar