Ingrid Ranke styrelsemedlem i föreningen Värmland mot Kärnkraft.
Ingrid Ranke styrelsemedlem i föreningen Värmland mot Kärnkraft.

Idag är det extra grönt ute för det är Miljöpartiets dag! Under en dag med stort fokus på miljö så är det svårt att undgå frågor om energi och energikällor. Här i Almedalen finns det ett par aktörer som argumenterar mot vissa typer av energikällor. En av dessa är ”Atomkraft? Nej tack.” Vi har intervjuat Ingrid Ranke, styrelsemedlem i föreningen Värmland mot Kärnkraft, om kampanjen.

Vad handlar den här kampanjen om?

– Den här kampanjen handlar om att lyfta fram kärnkraftsfrågan och framförallt att skapa diskussion kring den och att lyfta fram budskapet att kärnkraften är väldigt problematiskt.

Vad vill ni åstadkomma med kampanjen?

– Vi vill framförallt att kärnkraftsfrågan ska diskuteras mer. Det är en så pass viktig fråga att det inte kan fattas beslut om den i stängda rum utan frågan måste ut i allmänheten. Sen vill vi naturligtvis utbilda allmänheten genom att driva diskussioner om det hela. På torsdag håller vi några seminarier där vi också lyfter upp några faktaaspekter.

När är ni klara?

– Vi är klara när kärnkraften i Sverige är avvecklad.

Varför är kärnkraften en viktig fråga?

– Jag tror att det är en av vår tids absolut viktigaste ödesfrågor. Framförallt för att det handlar om framtiden. Kärnkraften är så pass unik på så sätt att den lämnar spår efter sig in i all evighet. Vi lämnar efter oss ett arv åt framtida generationer. Vi konsumerar energin nu men sen lämnar vi över till framtida generationer att ta hand om avfallet och eventuella olyckor som kan hända. Det är helt och hållet oförsvarbart.

Varför ska man inte använda den här typen av energikälla?

– För det första för att kärnkraften är väldigt dyr. För det andra för att den är farlig och för det tredje för att den är onödig.

Onödig hur då?

– Jo för att vi har väldigt goda möjligheter med förnybar energi, särskilt här i Sverige. Vi har goda möjligheter att ställa om.

Vilken energikälla ska man då använda sig av?

– Vi tror på förnybar energi.  Absolut inte kol eller olja eller något sådant. Vi är så pass ambitiösa att vi tror att vi kan klara oss och måste klara oss utan vare sig kärnkraft och kol. Vi vill se förnybar energi till 100 procent. Vi tror att Sverige har största potentialen inom vindkraft och biomassa, förutom vattenkraft. Till viss del sol också men vi är ju ett land i norr där det är ganska lite sol på vintern då det behövs mycket el, men vi har stora ytor där vi kan bygga vindkraft och mycket skog också som man kan använda i biomassa.

Hur påverkar kärnkraften miljön?

– Om man kollar på hela kedjan så börjar det med uranbrytning som är en väldigt smutsig gruvdrift som lämnar stora ärr i landskapet. Det är i stort sett ingen kommun som har lust att ha uranbrytning. Nu har vi det utomlands och kanske därför så tänker inte folk på det så mycket. Men det är ju ett stort, stort miljöproblem.

– Sen har vi kärnavfallet som naturligtvis också är ett miljöproblem. Det måste förvaras oåtkomligt under hundra tusen år, vem kan garantera det? Ingen! Därför måste vi sluta producera detta avfall.

– Sedan har vi olycksrisken naturligtvis. Om det skulle hända en olycka så skulle stora områden runt kärnkraftverket bli obeboeliga för all framtid.  Det är ett scenario som man nästan inte kan föreställa sig, jag tror att många väljer att inte föreställa sig det.

Hur ska man arbeta för att avveckla kärnkraften?

– Främst måste frågan diskuteras mer och komma ut i allmänheten och vi måste utbilda allmänheten om det. Men sen så vill vi gärna se politiska beslut och då se ett avvecklingsbeslut av kärnkraften, det måste inte vara att stänga ner alla reaktorer imorgon, det kan vara att stänga av några reaktorer i taget så att utvecklingen av förnybar energi kommer ikapp. Och att utveckla förnyelsebar energi. Vi vill se en massiv satsning på förnyelsebar energi. Och se tydliga regelverk så exempelvis vindkraftsföretagen vet att det lönar sig att satsa på vindenergi. Så länge de inte vet hur länge våra gamla kärnkraftverk får tillåtelse att drivas så vet inte dom om det lönar sig att producera vindkraft.

Fler artiklar