Stycke                                                

Annie Lööf under Centerpartiets partiledartal. Bild: Axel Bosson
På tisdag förmiddag var det Centerpartiets Annie Lööfs tur att tala under årets uppsättning av Almedalsveckan. Partiledaren kritiserade sina gamla allianskollegor för sitt närmande av Sverigedemokraterna och efterlyste fortsatt samarbete i politikens mitt.

Lööf inleder sitt partiledartal med att ta upp den tilltagande organiserade brottsligheten i landet. Hon fördömer polismordet i Biskopsgården och efterlyser ett politiskt krafttag för ökad trygghet i utsatta områden. Hon berömmer polisen för deras insatser. 

– Vi måste också ge svensk polis bättre uppskattning för det jobb de gör för oss alla, varje dag. I allt från att förhindra terrorbrott till att undsätta svårt misshandlade kvinnor och barn. Från långsiktigt trygghetsskapande i utsatta områden till att göra trafiken tryggare och inbrotten färre. De gör det med livet som insats och förtjänar bättre arbetsvillkor.

Hon går vidare med att referera till en samling förslag som Centerpartiet nyligen presenterat. Bland annat vill de öka antalet poliser och närma sig snittet i Europa. De vill också skärpa straffen för gängbrottslighet och utöka polisens befogenheter att avlyssna tidigare dömda. Arbetet mot det dödliga våldet måste få högsta prioritet, menar Annie Lööf.

– Politiken måste klara av att tillsammans göra mer för att öka tryggheten i Sverige. Trycka tillbaka gängen, stoppa det dödliga våldet, krossa klanvälden, hederskultur och parallellsamhällen.

Talet får en ny vändning när Lööf med hjälp av en målande miljöbeskrivning byter spår in på tillslaget mot den regimkritiska tidningsredaktionen Apple Daily i Hong Kong. Hon beskriver hur den liberala demokratins fiender, i hennes ögon, har expanderat sina gränser på sista tiden.

– Över hela världen ser vi hur auktoritära krafter monterar ner det öppna toleranta samhället, bit för bit.

Med detta riktar Lööf stenhård kritik mot SD, som hon menar är en del av samma icke demokratiska rörelse som vi ser i många andra delar av världen.

– De skapar misstro och rädsla. Göder främlingsfientlighet, rasism och intolerans.

Enligt partiledaren kan man inte stå upp för demokratiska fri- och rättigheter och samtidigt samarbeta med ett sådant parti. Med detta utmärker sig nu Lööf som ledare för det enda borgerliga parti som vägrar förhandla med SD.

– Därför kommer Centerpartiet inte att samarbeta med eller stödja en regering som ger Sverigedemokraterna ett avgörande inflytande över sin politik. Det handlar om värderingar och om människosyn. Men också om ett löfte till de väljare som röstade för att inte ge SD ett direkt inflytande över svensk politik.

Talet fortsätter med en hymn till Sveriges företagare, som Lööf menar utgör landets stomme. För att öka människors möjligheter att få jobb och följa sina drömmar vill hon se en ekonomisk nystart för små och medelstora företag som drabbats hårt under pandemin. Detta ska bland annat ske genom att sänka kostnaderna för att anställa. 

– Ge vår ekonomi en riktig injektion för fler jobb och starkare företag.

Lööf beskriver också hur hon vill satsa på vården och på så sätt stärka hela landet. Hon vill möjliggöra närmare och fastare kontakt med läkare och förlossningsvård, oavsett läge i landet. 

Hon vill också öka vårdens attraktionskraft som bransch genom och på så sätt lock fler att vilja arbeta där. Detta ska göras genom att stärka vårdanställdas förutsättningar och arbetsvillkor. 

– Ge fler chansen att utvecklas och specialisera sig. Ges mer inflytande och kunna ta större ansvar på jobbet. Locka fler till vårdyrken och se till att den som redan jobbar där kan använda sin kraft på rätt sätt.

Lööf fortsätter sitt tal med att prata om klimatet som hon menar är vår tids ödesfråga. För att klara av klimatmålen måste landsbygden ligga i fokus, menar hon. 

– Här finns den förnybara kraft och råvara som kan ersätta det fossila. Därför måste vi fortsätta investera i svensk bioekonomi och ta tillvara på våra möjligheter.

Lööf efterlyser en stärkt infrastruktur för landsbygden och anser att klimatsmarta investeringar är vägen framåt. Här skiljer man sig från exempelvis Miljöpartiet, genom att prata om möjligheten och rätten till fortsatt ekonomisk tillväxt kombinerat med minskade utsläpp. 

– Låta våra företag bli internationella förebilder, som visar att det går att vara både klimatsmart och lönsam.

Partiledaren bekräftar ståndpunkten att man kommer tolerera Stefan Löfven i den kommande omröstningen. Detta under villkoret att en sådan regering genomför tre reformer från den tidigare Januariavtalet. De vill se en stärkt äganderätt för skog, förändrat strandskydd och en reformerad arbetsrätt. Man kommer emellertid lägga fram en eget budgetmotion under hösten, säger Lööf.

– Det handlar också om en ömsesidig överenskommelse mellan Centerpartiet och regeringen om att alla de viktiga reformer som vi redan genomfört inom ramen för Januariavtalet inte rivs upp.

Lööf betonar än en gång synen på Sverigedemokraterna som ett icke-demokratiskt parti. Hon efterlyser samarbete mellan politikens sex mittenpartier som hon menar delar en liberal värdemässig grund. Sitt förhållningssätt till ytterkant partierna summerar hon med följande ord:

– Centerpartiet kommer inte bidra till detta. Vi kommer inte ge stöd till en regering som ger Sverigedemokraterna ett avgörande inflytande över sin politik. Och vi kommer inte att budgetförhandla med Vänsterpartiet.

Se hela talet här

Reporter: Axel Bosson

Fler artiklar