Sandra Rönnsved skriver med krita på en svart vägg "Låt unga höras och synas".
Sandra Rönnsved, förbundsordförande för Ung Media Sverige. Foto: Emma Uddesson

Unga måste synas och höras i nyhetsmedier. Vår åsikt är precis lika viktig som din. Vi finns här – prata med oss och lyssna på oss.

2015 utförde Ung Media, tillsammans med Svenska Journalistförbundet, en undersökning om ungas representation i nyhetsmedier. Av totalt 4 614 granskade pappers- och webbartiklar fick unga upp till 25 år komma till tals i 4,4 procent av fallen i frågor som handlade om dem. I etermedier syns och hörs unga något mer, men siffrorna är fortfarande låga.

Att unga inte får synas och höras i nyhetsmedier är ett demokratiproblem. Alla har inte samma möjlighet att utnyttja rättigheterna som stadgas i grundlagen. Alla har inte heller lika möjligheter att påverka sin tillvaro och frågor som rör dem.

Det är farligt att ta yttrande- och tryckfriheten för given och att inte aktivt arbeta med den. När vi börjar tumma på den har vi vuxit upp med dessa rättigheter som ett vedertaget faktum. Det är någonting som måste vinnas av varje generation och ständigt arbetas med. Det är så vi ska kunna stå lika inför den, även i praktiken.

Vi unga skapar våra egna plattformar för att göra våra röster hörda. Men det är inte enbart vårt ansvar. Som i alla liknande debatter handlar det inte bara om att ta plats, utan också om att ge plats. Makthavare, ni har ett ansvar att fördela medieutrymmet så att alla kommer till tals.

Lyssna på oss – vi är experter på vår egen tillvaro.

Notera: Texten publicerades ursprungligen som del av Ung Media Sveriges bevakning av Mediedagarna 2016 i Göteborg. Under dessa två seminariedagar bevakade vi evenemanget ur ett ungt perspektiv och publicerade från vår egen plattform www.ungpress.se. Det är vårt sätt att ta tillbaka vårt medieutrymme.

Fler artiklar