E grupp människor står uppradad framför Ung Media-rollups.

Här har ni oss! Ung Press-redaktionen under Mediedagarna 2016. Vi är på plats i Göteborg för att rapportera från mässan ur ungas perspektiv. Allt material som vi skriver kommer publiceras här på ungpress.se.

Från vänster, stående: Agnes Hansius, Agnes Johansson, Emilia Eriksson, Maurits Larenas, Johan Pisoni, Anna-Josefiina Turtiainen, Isabelle He och Maja Johansson.
Sittande: Sandra Rönnsved, Amanda Karlsson och Ella Persson.

Ung Press är del av Ung Media Sverige, förbundet för unga medieproducenter. Vi ger ekonomiskt stöd till medieföreningar och erbjuder utbildningar, samt utfärdar presskort. Du kan läsa mer om vår ordinarie verksamhet på ungmedia.se.

Fler artiklar