Under Bokmässan deltog Lowe Östberg, projektledare på Lilla Aktuellt, i ett samtal om forskningsstudien ”Youth and News in a Digital Media Environment”.

Medielandskapet har förändrats. Influencers har en alltmer dominerande roll på sociala medier. Trots detta satsar Lilla Aktuellt på att vara trygga nyhetsförmedlare. De vill inte ses som roliga vänner.

Forskningen ”Youth and News in a Digital Media Environment” pekar bland annat på att nyheter främst dyker upp i sociala sammanhang offline men att unga trots detta ofta litar på att viktiga nyheter ska dyka upp i sociala medier. Samtidigt tyder forskningen på att unga inte verkar betrakta bloggare och influencers som nyhetsförmedlare överhuvudtaget. Just detta har Lilla Aktuellt märkt av och tagit fasta på.

Mycket har hunnit hända i medielandskapet sedan Lilla Aktuellt började sändas för 25 år sedan. Exempelvis hade Lilla Aktuellt ett nyhetsinslag i veckan för tio år sedan, och då endast under skolterminerna. Idag har Lilla Aktuellt och Lilla Aktuellt Skola nyhetssändningar måndag till fredag. För 10 år sedan fanns endast en hemsida, numera finns de dessutom på Instagram och har appen Lilla Aktuellt Skola. De håller även på att lansera en ny app som heter Mixat.

Lowe Östberg, projektledare på Lilla Aktuellt, beskriver hur de tidigare inspirerats av och försökt efterlikna influencers men att de idag ser mer nyktert på sig själva som nyhetsförmedlare. ”Ibland har vi till och med frångått det som är vårt kärnuppdrag – nyheter, aktualiteter och samhällsfrågor – för att göra roligare saker som kan få de unga att lära känna våra programledare mer, och så vidare. Där skulle jag vilja säga att pendeln nu har slagit tillbaka. Vi är mycket tydligare med vårt löfte om vilka vi är och vart vi kommer ifrån, just för att värna om rollen att vara de som är trygga och som kanske vet saker barnen behöver veta och ger dem hjälp och nycklar för att göra det”, berättar Lowe Östberg.

Han menar att Lilla Aktuellt idag värnar mycket mer om att vara nyhetsförmedlare för barnen, jämfört med hur de tidigare har försökt vara ”roliga”. Nu arbetar de aktivt med att först och främst bygga upp sitt förtroende hos barn och unga. ”Vi ser oss som dem barnen kan vända sig till för att få kontext eller få något förklarat och när något otäckt har hänt så vill vi vara dem som kanske sätter det i perspektiv och ge dem nycklarna för att förstå att ’detta är kanske inte så farligt för just mig’, ’det som har hänt är väldigt ovanligt’, och så vidare”. 

Se seminariet i sin fulla form här: SVT, Unga och nyheter i digitala eran!

Text och bild: Maja Hurtigh

Fler artiklar