Eurovision Song Contest är inte främmande för kontroverser. Årets tävling i Malmö är inget undantag. Med politiska spänningar och säkerhetsfrågor i fokus, har arrangörerna fått möta en ström av frågor. 

Vi frågade våra följare på Ung Medias Instagram om vad de ville att vi skulle fråga ledningen på Eurovision. Här är svaren på era frågor från Media Teamet på Eurovision.

Varför får inte människor ha palestinska flaggor vid tävlingen?

“Publik på plats tillåts endast att ta med flaggor som representerar de deltagande länderna och regnbågsflaggan. Denna policy är densamma som tillämpades under Eurovision i Liverpool 2023.”

Kan flaggor från andra länder som inte deltar vara med? (t.ex. Bosnien och Herzegovina?)

“Nej, samma policy gäller för flaggor från andra länder som inte deltar i tävlingen.”

Varför blev inte Israel uteslutna och blev istället ombedda att ändra texten i låten?

“Alla deltagare tävlar på lika villkor och texterna eller uttrycket på scen får inte uppfattas som politiskt. Om ett bidrag bedöms vara politiskt får upphovspersonerna i första hand en chans att skriva om texten istället för att diskvalificeras”  

Varför får Israel delta – men inte Ryssland?

“Enligt EBU, som beslutar om vilka som får delta i Eurovision, så uteslöts Rysslands public service-bolag som medlem i EBU 2022 på grund av konsekventa överträdelser av medlemsreglerna och bristande värderingar som förväntas av ett oberoende public service-bolag i allmänhetens tjänst.”

Vad har Eurovision gjort för att förhindra upplopp och säkerställa ett tryggt evenemang?

“Säkerheten är alltid är i fokus för Eurovision Song Contest, oavsett värdland. Säkerhetsarbetet sker i nära samverkan mellan SVT, Malmö Arena, Malmö Stad, Polismyndigheten och andra brottsbekämpande myndigheter, i enlighet med EBU:s riktlinjer. Vi på SVT går aldrig in på detaljer kring säkerhetsarbetet, men de åtgärder som vidtagits är omfattande och planerade utifrån omvärldsläget.”

I presscentret att det finns en ukrainsk flagga som artister signear som stöd för Ukraina i kriget mot Ryssland. På plats har även vissa kamerariggar den ukrainska flaggan. Ser ni detta som en politisk yttring?

“Vi har personer i produktionen som är från Ukraina, det är nog det ni har sett. Vi ser det inte som en politisk yttring. Ukraina är dessutom med och tävlar.”

Reporter

Ismar Didic, Utrikespolitisk Afton

Fler artiklar