Jane Austens viktiga budskap har utvecklats genom tiden – men finns  fortfarande kvar och är viktigare än någonsin. 

Alla vet vi vem Jane Austen var, och idag har hennes verk växt till att bli saker hon aldrig själv ens hade kunnat föreställa sig. Inte bara gäller det när författare eller filmskapare aktivt väljer att inspireras eller ta med Austen i sina verk – utan hon finns ofta omedvetet där, under ytan. Just det här ämnet samtalar Piia Posti och Maria Nilsson om i LNUs seminarium ”Jane Austen – igår och idag” under Bokmässan 2023.  

Numera dyker Jane Austen ofta upp i många olika mediaformat och särskilt inom genren romantik har hennes närvaro blivit populär. Piia Posti och Maria Nilsson ger exempel på det, där de påstår att Jane Austen idag ofta framställs som en egen karaktär. Författaren blir exempelvis benämnd i många av dagens kända verk. Posti och Nilsson beskriver det som att Jane Austen har gått från att vara en slags finkultur, till att bli populärkultur. Och i sin tur är något stereotypiskt den kvinnliga huvudrollen som drömmer om sin alldeles egna Mr. Darcy, trots att det i vårt moderna samhälle inte vore logiskt över huvudtaget. Jag håller med om detta, vilket får mig att fundera över om det är just därför den manliga huvudkaraktären kommer undan med att vara lite av ett svin i vilken klassik romantisk komedi som helst. Så därför undrar jag, precis som Posti och Nilsson uttrycker, är det verkligen en Mr. Darcy hon vill ha? 

Vanligt är också idag att nya versioner av Jane Austens böcker uppkommer. Alltså, att det nu finns mycket filmer och böcker som är inspirerade eller till och med baserade på hennes verk. Även detta ger Posti och Nilsson konkreta exempel på i sitt seminarium, varav ett är filmen Clueless från 1995. Både i Clueless och andra verk så är Austens närvaro inte uppenbar. Ingenting talar om för betraktaren att Clueless är en version av Jane Austens bok Emma. Därför är filmen Clueless också ett utmärkt exempel på hur Jane Austen ofta finns där i bakgrunden, utan att vi märker det. Och om man tänker efter, är det inte svårt att hitta fler små ”Jane Austen påskägg” i dagens samhälle. Hon har lämnat spår efter sig, som vi idag finner helt naturliga. 

Vad detta beror på är ingenting som Piia Posti och Maria Nilsson diskuterar i sitt seminarium, men med tanke på att Jane Austen är så populär än idag, så märks det vilken förebild hon blivit. De hyllar hennes skickliga skrivarkonst och säger bland annat att ”Jane Austen skriver inte sina läsare på näsan”. Och det stämmer troligen, att Jane Austen själv aldrig hade kunnat föreställa sig vad hon skulle komma att bli. Posti och Nilsson säger också avslutningsvis att Jane Austen var bland de första som uttryckte att en kvinna kan välja sin egen väg. Och just det tror jag är en stor del i att  Jane Austen fortfarande är viktigare än någonsin, för att det är något som aldrig kommer att sluta vara ett viktigt budskap.

Reporter

Hanna Ankersjö Lindqvist
Noll Kontroll

Fler artiklar