Parisa Liljestrand, kulturminister

Vad gör en kulturminister och vem är du i den rollen? 

Det en kulturminister gör är att jobba för regeringen. Och via det här ämbetet, på olika sätt, främja kulturella inslag överallt i vårt land. Det handlar också om att fatta politiska beslut för att se till att riksdagens kulturmål kan uppfyllas överallt i hela landet. Och så är det en ganska bred portfölj man har som kulturminister, man jobbar både med kulturfrågor, mediefrågor, demokratifrågor och nationella minoritetsfrågor så det är många olika frågor som man hanterar. 

Vilken fråga som rör kultur tycker du är den mest aktuella idag? 

Nu när vi står här på bokmässan så är det klart att det inte går att inte nämna barns och ungas läsning. Det är en jätteviktig fråga, och jag tycker att bokmässan är ett jättefint exempel på hur man kan se till att vi kan få vara ett läsande land. Och min och regeringens viktigaste uppgift just nu handlar om att se hur vi åter ska kunna vara ett läsande land. Och då behöver vi att den yngre generationen ska vilja läsa och vilja bli bokslukare. 

Vilka läsfrämjande insatser tycker du krävs idag för att uppmuntra barn och unga att läsa mer? 

Jag tror inte att man kan peka på en enskild sak. Jag tror också att hela samhället måste hjälpas åt. Politiken har en roll att spela, och regeringen har nu presenterat sin budget som inkluderar en rad saker som riktas mot läsfrämjande insatser. Bland annat så föreslår vi att det ska finnas bemannade skolbibliotek, det ska finnas skolbibliotekarier på alla skolbibliotek och det ska finnas tillgång till litteratur på alla skolor. Men detta är en uppgift som är mycket större än så, hela samhället måste engageras. Skolan, civilsamhället, förlag och föräldrar. Det är många som måste hjälpa till i den här processen, så att vi åter ska kunna bli ett läsande land. 

Hur ser du på digitaliseringens påverkan på litteraturen? 

Jag tycker att det är positivt att det finns olika sätt att ta till sig litteratur. Jag tror inte att detta är, så att säga, svart eller vitt, där det handlar om att allt antingen måste ske helt digitalt eller analogt. Jag tror att det är bra att det finns en variation, men samtidigt så är det viktigt att poängtera att jag anser att ta till sig det skriva ordet via läsning är en grundförutsättning för att man ska kunna tillgodogöra sig andra kunskaper i livet, så jag tycker ändå att den fysiska boken och läsandet har en viktig plats. 

Hur tänker du kring främjandet av mångfald och inkludering inom kultursektorn? 

Jag tycker att det är intressant att bokmässan i år har judisk kultur som ett av sina teman, det är ett sätt att visa upp och främja en av våra nationella minoriteter. Samtidigt som man visar upp den kulturella rikedom som finns i en av våra minoritetskulturer. Men vi behöver bli bättre på i majoritetssamhället att möjliggöra och visa upp den fauna och den rikedom som exempelvis finns inom våra nationella minoriteter. 

Vad är det bästa med bokmässan? 

Det här är det bästa! Att bara kunna gå omkring och titta på all denna fanatiska utställning och möta folk. Jag har gått runt nu och fastnat på flera ställen, där man har hittat intressanta grejer. Men det är helt klart de personliga mötena som är det bästa. Självklart så har jag också ett antal programpunkter som också är väldigt spännande att få vara med om. 

Vad är ditt bästa boktips? 

Till barn och unga så skulle jag inte kunna ge något specifikt boktips, men jag uppmuntrar alla till att läsa. Läs om det ni är intresserade av! Det spelar ingen roll vilken bok det är eller om den handlar om något speciellt, om det är facklitteratur eller skönlitteratur. Det viktiga är att man läser. Så läs! 

Reporter

Olivia Karlsson Lexberg från Ung Media Väst

Fler artiklar