Vad är en manlig förebild och var hittar vi honom? Det var med denna frågeställning som bokförlaget Mondial och Natur & Kultur under lördagen arrangerade samtalet Var är de manliga förebilderna? som en del av Bokmässan i Göteborg 2023.

Alexandra Pascalidou sitter i en manchestersoffa på det upphöjda podiet och stretchar. Fingrar och rygg får sig en omgång medan hon blinkar några gånger som för att väcka sig själv. Hon har deltagit under mässans alla dagar i en mängd samtal och signeringar av sin fackbok Var är papporna? (Mondial, 2023). Till vänster om henne sitter Nora Khalil, lärare och poet, nu aktuell med sin andra ungdomsroman Abow (Natur & Kultur, 2023), uppföljare till prisbelönta Yani från samma förlag.

Fotograf: Maj Moberg

Maskulinitet och mansideal

Genom frågor ställda av moderator Balsam Karam, författare och bibliotekarie, inleds en diskussion om maskulinitet och mansideal i dagens Sverige.

Alexandra Pascalidou poängterar att människors förebilder skiljer sig mycket beroende på kultur och kontext, men att gemensamt är att en förebild alltid är nära sammanlänkad med status.

Att maskulinitet förknippas med egenskaper som djärvhet, mod, social framgång, god ekonomi och muskelstyrka är många av oss överens om. Sårbarhet och svaghet ryms inte i den rollen, menar Pascalidou.

”Manligheten kommer med ett recept, en mask, en roll att spela.”

Nora Khalils. Fotograf: Daniela Spiroska

Temat går igen i Nora Khalils bok Abow vars karaktärer befinner sig i en balansgång mellan identitet och tillhörighet. Trots att hennes bok är fiktion säger hon att innehållet mestadels baseras på riktiga erfarenheter, egna och andras.

”Det känns som att jag skriver om mina bröder.”

Pascalidou beskriver dagens maskulinitetsmask som en rustning. Det är en mask som hindrar bäraren från att prata om och visa sina känslor för omvärlden och fungerar därmed som ett skyddande skal och kvävande kapsel på samma gång. Det är en rustning som Pascalidou mött hos många av de män hon intervjuat under arbetet med sin bok.

Medial representation och manliga förebilder

Varifrån hämtar vi våra manliga förebilder? Ung Media tog kontakt med Bokmässans besökare för att fråga var de hittar sina manliga förebilder.

Jag hade en grundskollärare som förespråkade att visa känslor”, säger Alva Frödin, 18. Vid hennes sida står Anton Thörnwall, 18, och nämner sin pappa.

Alva beskriver dagens mansideal som väldigt framgångsbetonat:

”Att tjäna pengar, få tjejer… det finns liksom inget alternativ.”

Anton nickar instämmande till Alvas resonemang att killar sällan uppmuntras till att studera det de vill utan snarare att de bör fokusera på att “komma någonstans”.

I en av mässans otaliga utställningsbås står Monir i vit kostym. Han tycker sig se mycket extremiteter i dagens mansideal.

”Antingen är det en supermanschauvinist eller en superfeminist. Det finns inget mitt emellan.”

Det finns många ungdomar idag som saknar förebilder”, fyller Monirs vän Marawan i. Marawan menar att goda förebilder skulle kunna minska risken för att barn senare hamnar i kriminalitet.

Under samtalet Var är de manliga förebilderna? ifrågasätter Alexandra Pascalidou starkt vilka personer som ges plats i den mediala debatten om våld och destruktiva mansideal. Var syns alla omtänksamma män som försöker bryta ärvda mönster till förmån för omsorg, våldets motpol?

”Media vill ha gangsters, före detta gangsters och blivande gangsters. Svarta och bruna män som arbetar inom hemtjänsten och som sätter sina barn på genusdagis får inte vara med i SVT:s Agenda.”

Göran Sändare, före detta lärare och nu aktiv i bokförlaget Båtdokgruppen, funderar länge över frågan om han har en manlig förebild.

Alexandra Pascalidou. Fotograf: Thron Ullberg

”Jag har aldrig tänkt i de banorna… Yrkesmässiga förebilder kanske men inte privat.”

Hans kollega Bengtåke Carlson spånar vidare på egenskaper som han uppskattar hos sig själv och andra män.

”Jag är glad att jag är lite snäll. Och jag är glad att jag är lite ful. Det finns så många som är vackra. Och jag är glad att jag kan ge förlåtelse.”

Reporter

Amélie Marmenlind från L’Amour La Mort

Fler artiklar