Kan vi män som lever i ett patriarkalt samhälle kalla oss själva för feminister? Patriarkat – ett samhällssystem där vi män har den primära makten och de flesta ledande positioner både politiskt och socioekonomiskt. Ett system där vi män oftast gynnas och där kvinnor och ickebinära oftast missgynnas. Feminism är en rörelse som vill motverka denna ojämställdhet. Att försöka skapa en balans där alla kön behandlas på lika villkor och där ingen är över- eller underordnad något kön. På grund av denna kamp för jämställdhet mellan könen tror många män att feminism är synonymt med manshat, och att ”krossa patriarkatet” är synonymt med att krossa oss män. Så är inte fallet.

Vi vet i dag hur feminism gynnar kvinnor, bland annat historiskt genom rösträtt och rätten att äga sin egen kropp utan att ständigt falla offer för objektifiering och sexualisering. Det vi inte vet lika mycket i dag är att patriarkatet också missgynnar män ur flera aspekter och att feminism även gynnar oss män. Patriarkatet har lärt mig en hel del. Men feminismen har lärt mig ännu mer:

Patriarkatet lärde mig att mitt kall i livet är att jobba och tjäna pengar, oavsett om jag har barn hemma eller inte. Feminismen lärde mig att det är okej att pausa mitt jobb, se mitt barn växa upp och finnas där till hands.

Patriarkatet lärde mig att alltid “man up”, “stop being such a pussy” och inte visa känslor eftersom det anses vara kvinnligt. Feminismen lärde mig att det är okej att visa så mycket eller så lite känslor jag vill.

Patriarkatet lärde mig att uppvisa min maskulinitet och dominans genom att utöva våld. Feminismen lärde mig att jag inte behöver vara macho för att existera som man.

Patriarkatet lärde mig att skämmas och hålla tyst om jag blivit våldtagen eller utsatt för våld i ett förhållande. Feminismen lärde mig att våld i ett förhållande är fel, oavsett vilket kön man identifierar sig som, och att jag inte ska hålla tyst om det.

Patriarkatet lärde mig att älska sport och hata romantiska filmer. Feminismen lärde mig att jag får gilla vad jag vill.

Patriarkatet lärde mig att det är svagt att söka psykisk hjälp om jag mår dåligt. Feminismen lärde mig att jag är stark som vågar söka hjälp.

Patriarkatet lärde mig att jag måste bygga muskler för att kvinnor ska attraheras av mig. Feminismen lärde mig att jag duger som jag är.

Patriarkatet lärde mig att jag alltid skulle ha sex om jag hade möjligheten, även om varken jag eller min kropp egentligen ville. Feminismen lärde mig att det är okej att inte vilja ha sex.

Patriarkatet lärde mig att jag måste kunna laga bilar och cyklar, annars är jag ingen “riktig” man. Feminismen lärde mig att mina färdigheter inte har någonting med mitt kön att göra.

Patriarkatet lärde mig att kjol på killar är fel. Feminismen lärde mig att jag får ha på mig vad fan jag vill.

Alla vinner på feminism och att krossa patriarkatet. Det är först när vi uppnår jämställdhet som vi alla är som mest fria, och det inkluderar kvinnor, män och alla däremellan. Feminism är inte manshat. Feminism är jämställdhet. Jag är man och jag kallar mig själv för feminist.

Text: Danny Lam
Foto: Noelle Madsen

Danny driver kontot TNKVRT på Instagram. TNKVRT är en interaktiv plattform som syftar till att exponera orättvisor genom personliga berättelser, vittnesmål, nyheter och annat tänkvärt. Bland annat lyfts intersektionell feminism, frågor som rör HBTQ+ och psykisk ohälsa.

Fler artiklar