Ansvarig utgivare Sandra Rönnsved.

 

Ung Media Sverige är på plats i Almedalen för att bevaka politikerveckan ur ett ungt perspektiv. Vi har skapat vår egen plattform för att kunna delta i debatter och vara tongivande i frågor som rör oss.

Unga får inte uttala sig i frågor som rör unga. Det visar Ung Medias Sveriges och Svenska Journalistförbundets undersökning från 2015. Eftersom vi inte får en naturlig del av medieutrymmet har vi valt att ta saken i egna händer.

Med en redaktion på tio unga medieproducenter kommer vi att bevaka seminarier, intervjua och producera inslag. Vi sätter press på arrangörer, politiker och andra makthavare.

Ung Press-redaktionen nyanserar och breddar mediebevakningen från Almedalen. Vi kompletterar de etablerade nyhetsmedierna och bevakar det våra unga medieproducenter själva bedömer är viktigt – för dem själva och för allmänheten.

Vi vill öka ungdomsrepresentationen men också vara en plattform för de som inte är på plats. I vår bevakning strävar vi efter att fler ska få komma till tals och vara med i debatterna.

Allt kommer att publiceras på Ung Media Sveriges medieplattform www.ungpress.se. Följ oss och tipsa oss – för en bredare mediebevakning där fler får komma till tals.

Sandra Rönnsved
Förbundsordförande Ung Media Sverige
Ansvarig Utgivare Ung Press

Fler artiklar